Feriedagpenge

Her kan du læse om feriedagpenge. Du kan læse om, hvordan du optjener ret til dem, hvilke betingelser der gælder, og hvordan du får feriedagpenge udbetalt. Hvis du har feriedage til gode hos en arbejdsgiver, skal du som hovedregel holde dem først. 

Vi beregner dine feriedagpenge løbende af de dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge, som du har fået udbetalt. 

Hver gang du får en udbetaling fra os, opdaterer vi dit ferieregnskab på MIT detfagligehus. Vær opmærksom på, at du skal give os besked, hvis du har fået barselsdagpenge, så vi også kan medtage evt. optjente feriedagpenge derfra. 

Du optjener ikke feriedagpenge, når du modtager sygedagpenge. I stedet har du muligvis ret til sygeferiegodtgørelse

Ferie og optjening

Du holder ferie i samme ferieår, som du optjener feriedagpenge. Dog har du 4 måneder ekstra til at holde ferien.

Ferieåret, hvor du optjener ferie, er perioden 01.09 - 31.08 (12 måneder), mens perioden, hvor du kan holde ferien, er 01.09 - 31.12 (16 måneder).

For hver måned i ferieåret optjener du 2,08 dage med feriedagpenge, hvis du er fuldtidsforsikret og har fået udbetalt dagpenge for 160,33 timer, eller 130 timer som deltidsforsikret. 

Får du udbetalt dagpenge for færre timer, vil du optjene forholdsmæssigt færre dage. 

Du kan maksimalt optjene 25 dage med feriedagpenge pr. ferieår efter ferieloven. Hvis du har flere ansættelsesforhold, kan du dog have optjent mere end 25 dage.

Barselsdagpenge

Hvis du har optjent feriedagpenge på baggrund af barselsdagpenge, hvor du ikke optjener ret til betalt ferie ved din arbejdsgiver, skal du kontakte os, så vi kan opgøre din ret til feriedagpenge. Det er ikke sikkert, at disse fremgår af MIT detfagligehus.

Kan jeg holde ferie under min barsel?

Barselsorlov anses som en feriehindring ifølge ferieloven. Derfor kan du som udgangspunkt ikke holde ferie under din barsel.

Hvis du ønsker at holde ferie under din barsel, skal du udskyde din orlov eller holde ferie i forlængelse af din barsel. Har du delvist genoptaget arbejdet og arbejder hele dage, kan du holde ferie på de dage, hvor du arbejder.

Søg i MIT detfaglligehus

I MIT detfagligehus kan du løbende følge med i, hvor mange dage du har optjent, brugt og tilbage.

Hvis du ikke har optjent tilstrækkelige dage med feriedagpenge på det tidspunkt, hvor du gerne vil holde ferie, kan du stadig godt holde ferien. Du kan bare først få udbetalt feriedagpenge for ferien senere, når/og hvis du har optjent dagene til det.

Du skal søge om feriedagpenge senest den 31. januar det følgende ferieår. Dvs. den 31. januar 2024 for ferie, som du har holdt i perioden 01.09.22-31.12.23, og den 31. januar 2025 for ferie, som du holder i perioden 01.09.23-31.12.24.

Søger du senere, mister du retten til dem. Du kan nemlig ikke overføre feriedagpengene til næste ferieår.

Hvis du er ledig eller holder ferie i forlængelse af fx arbejdsophør, barsel eller sygdom, så skal du søge om feriedagpenge forud for feriens første dag. Og ellers skal ferien være registreret ved jobcentret forud for feriens første dag.

Sats for feriedagpenge

Du vil som udgangspunkt få den samme sats på feriedagpenge, som hvis du var ledig og modtog dagpenge. Hvis du ikke har været ledig eller er ledig, så vil du få beregnet en sats.

Feriedagpenge udbetales uden evt. beskæftigelsestillæg.

Læs mere om satsen for feriedagpenge.

Udbetaling af feriedagpenge

Du kan nemt og hurtigt søge om dine feriedagpenge i MIT detfagligehus.

Feriedagpengene kan tidligst udbetales 7 dage før ferien, men kun hvis vi har modtaget ansøgningen senest 4 uger før feriens start. Hvis vi modtager din ansøgning senere, så udbetaler vi hurtigst muligt.

Du skal søge om feriedagpenge ved den a-kasse, som du er/var medlem af på ferietidspunktet. Er du ikke længere medlem af en a-kasse, så har du mistet retten til feriedagpenge.

Ferie fra en arbejdsgiver skal afvikles først

Hvis du har optjent feriepenge fra din nuværende eller tidligere arbejdsgiver, skal du som hovedregel bruge dem først.

Vi opgør, hvor mange optjente dage du har fra en arbejdsgiver, på det tidspunkt, hvor vi udbetaler dine feriedagpenge.

Søger du om feriedagpenge, efter ferien er afholdt, så opgør vi antal feriedage hos en arbejdsgiver på tidspunktet for ferien.

Har du optjent mere ferie end du normalt kan efter ferieloven? 

I nogle tilfælde kan du optjene mere end 2,08 dages ferie pr. måned, hvis du har flere arbejdsgivere, eller hvis du arbejder på nedsat tid og får supplerende dagpenge. 

I denne situation gælder en særlig regel, som kaldes ’differencereglen’, som betyder, at du kan få udbetalt feriedagpenge fra a-kassen, når du har holdt forskellen mellem maksimale dage, der optjenes efter ferieloven, og antallet af dage med feriedagpenge. 

Sådan får du ret til feriedagpenge

Feriedagpenge er ikke en ret, du har, ligesom feriepenge fra din arbejdsgiver er det. De kan kun blive udbetalt til dig, hvis du bl.a. opfylder disse betingelser:

Hvis du er ledig, skal du:

  • være tilmeldt som arbejdssøgende på jobcentret.
  • give jobcentret besked om ferien 14 dage før ferien. Giv dog altid besked hurtigst muligt, da det kan få betydning for din ret til ydelser. 

Du kan kun optjene ret til feriedagpenge i perioder, hvor du er medlem af en dansk a-kasse.

I udgangspunktet kan du ikke få både feriedagpenge og andre indtægter til den samme ferie. Der gælder dog enkelte undtagelser til dette.

Der gælder også andre betingelser, som du skal opfylde, før du kan få udbetalt feriedagpenge. Det gør der fordi, reglerne hænger nøje sammen med reglerne om ret til dagpenge. Vi tager specifikt stilling til, om du har ret til feriedagpenge, når vi kender din situation.

Feriedagpenge på helligdage

Husk også, at du skal melde ferie på helligdage, der falder på hverdage fx i påsken, hvis du er ledig og ønsker at holde fri.

Er du i arbejde og søger om feriedagpenge på helligdage, skal du indsende dokumentation for, at du ikke får løn under helligdagene, før at du kan få udbetalt feriedagpenge. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket
  • Tag familie og venner med på en billig ferie

    Se ferietilbud
  • Er du kommet i job? Så husk at give os besked

    Kontakt os