Feriedagpenge

Her kan du læse om feriedagpenge. Du kan læse om, hvordan du optjener ret til dem, hvilke betingelser der gælder, og hvordan du får feriedagpenge udbetalt. Hvis du har feriedage til gode hos en arbejdsgiver, skal du som hovedregel holde dem først. 

Vi beregner dine feriedagpenge af dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge.

Du optjener ikke feriedagpenge, når du modtager sygedagpenge. I stedet har du muligvis ret til sygeferiegodtgørelse

Ferie

Du holder ferie i samme ferieår, som du optjener feriedagpenge. Dog har du 4 måneder ekstra til at holde ferien.

Ferieåret, hvor du optjener ferie, er perioden 01.09 - 31.08 (12 måneder), mens perioden, hvor du kan holde ferien, er 01.09 - 31.12 (16 måneder).

For hver måned i ferieåret optjener du 2,08 dage med feriedagpenge. Dagene reduceres dog, hvis du i måneden får udbetalt dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge for mindre end fuld tid.

Du kan maksimalt optjene 25 dage med feriedagpenge pr. ferieår.

I MIT detfagligehus kan du løbende følge med i, hvor mange dage du har optjent, brugt og tilbage.

Hvis du ikke har optjent tilstrækkelige dage med feriedagpenge på det tidspunkt, hvor du gerne vil holde ferie, kan du stadig godt holde ferien. Du kan bare først få udbetalt feriedagpenge for ferien senere, når/og hvis du har optjent dagene til det.

Du skal søge om feriedagpenge senest den 31. januar det følgende ferieår. Dvs. den 31. januar 2023 for ferie, som du har holdt i perioden 01.09.21-31.12.22, og den 31. januar 2024 for ferie, som du holder i perioden 01.09.22-31.12.23.

Søger du senere, mister du retten til dem. Du kan nemlig ikke overføre feriedagpengene til næste ferieår.

Sats for feriedagpenge

Læs mere om satsen for feriedagpenge.

Udbetaling af feriedagpenge

Du kan nemt og hurtigt søge om dine feriedagpenge i MIT detfagligehus.

Feriedagpengene kan tidligst udbetales 7 dage før ferien, men kun hvis vi har modtaget ansøgningen senest 4 uger før feriens start. Hvis vi modtager din ansøgning senere, så udbetaler vi hurtigst muligt.

Du skal søge om feriedagpenge ved den a-kasse, som du er/var medlem af på ferietidspunktet. Er du ikke længere medlem af en a-kasse, så har du mistet retten til feriedagpenge.

Ferie fra en arbejdsgiver skal afvikles først

Hvis du har optjent feriepenge fra din nuværende eller tidligere arbejdsgiver, skal du som hovedregel bruge dem først.

Sådan får du ret til feriedagpenge

Feriedagpenge er ikke en ret, du har, ligesom feriepenge fra din arbejdsgiver er det. De kan kun blive udbetalt til dig, hvis du bl.a. opfylder disse betingelser:

Hvis du er ledig, skal du:

  • være tilmeldt som arbejdssøgende på jobcentret.
  • give jobcentret besked om ferien 14 dage før ferien. Giv dog altid besked hurtigst muligt, da det kan få betydning for din ret til ydelser. 

Du kan kun optjene ret til feriedagpenge i perioder, hvor du er medlem af en dansk a-kasse.

I udgangspunktet kan du ikke få både feriedagpenge og andre indtægter til den samme ferie. Der gælder dog enkelte undtagelser til dette.

Der gælder også andre betingelser, som du skal opfylde, før du kan få udbetalt feriedagpenge. Det gør der fordi, reglerne hænger nøje sammen med reglerne om ret til dagpenge. Vi tager specifikt stilling til, om du har ret til feriedagpenge, når vi kender din situation.

Vi er klar til at hjælpe dig

Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Bliv ringet op af en medarbejder
Du bestemmer selv, hvornår vi skal kontakte dig.
Bliv ringet op
Andre henvendelser
Er du myndighed, samarbejdspartner eller ikke medlem, kan du sende en mail via sikker e-mail.
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 18:00
Tirsdag08:00 - 18:00
Onsdag08:00 - 18:00
Torsdag08:00 - 18:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket
  • Tag familie og venner med på en billig ferie

    Se ferietilbud
  • Er du kommet i job? Så husk at give os besked

    Kontakt os