Syg før eller under ferien

Hvordan sygdom påvirker din ferie, afhænger af, om du bliver syg inden eller under din ferie. 

Syg før ferien

Ferien begynder, når din normale arbejdstid ville begynde den første feriedag, og den slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag.

Bliver du syg før ferien starter, skal du sygemelde dig til din arbejdsgiver på sædvanlig vis, inden din arbejdstid begynder på første feriedag.

Du har derefter ikke pligt til at holde ferie.

Du skal i stedet holde din arbejdsgiver orienteret om forløbet af din sygdom.

Feriedage, som du ikke får holdt pga. sygdom, kan du holde på et senere tidspunkt i ferieafholdelsesperioden efter aftale med din arbejdsgiver.

Rask før ferien er slut

Bliver du rask, inden ferieperioden udløber, skal du meddele din arbejdsgiver, om du kommer tilbage på arbejde, eller om du vælger at holde resten af ferien.

Du kan eventuelt forlænge ferien med det antal feriedage, du har været syg, hvis din arbejdsgiver godkender det.

Lægeerklæring

Kræver din arbejdsgiver at få din læges erklæring på, at du er syg, så skal din arbejdsgiver selv betale for erklæringen, når du er sygemeldt før din ferie.

Modsat skal du selv betale for lægens erklæring, hvis du først bliver sygemeldt under din ferie.

Syg i ferien

Bliver du syg i løbet af din ferie, gælder der særlige regler om erstatningsferie.

Har du optjent 25 dages ferie, får du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage i din ferie i løbet af et ferieår.

For at få ret til erstatningsferie, skal du:

  • sygemelde dig til din arbejdsgiver på første sygedag.
  • selv skaffe og betale for lægelig dokumentation.
  • være syg mere end 5 feriedage i løbet af ferieåret

Har du optjent mindre end 25 dages ferie, får du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage under ferie. 

5 sygedage eller forholdsmæssigt

Din arbejdsgiver kan ikke vide på forhånd, hvor mange feriedage du optjener, fordi du optjener ferie løbende i ferieåret.

Derfor må din arbejdsgiver starte med at afvise erstatningsferie for de 5 første sygedage eller forholdsmæssigt afhængig af, hvor mange feriedage, du kan nå at optjene, inden ferieåret udløber.

Herefter skal din arbejdsgiver lave en endelig opgørelse af dine optjente feriedage, senest når ferieåret slutter den 31. august, eller hvis du fratræder.

Har du ikke optjent 25 feriedage den 31. august, eller når du fratræder, skal de 5 sygedage reduceres forholdsmæssigt.  

Bemærk, at din arbejdsgiver i den endelige opgørelse ikke må medregne feriedage, som du har optjent hos en anden arbejdsgiver, og at saldoen af optjente sygedage under ferie bliver nulstillet, når et nyt ferieår begynder. 

Rask før ferien er slut

Bliver du rask, inden din ferie udløber, skal du give din arbejdsgiver besked om, hvorvidt du kommer tilbage på arbejde, eller om du vælger at holde resten af ferien.

Du kan eventuelt forlænge ferien med det antal feriedage, du har været syg, hvis din arbejdsgiver godkender det.

Syg i lang tid

Hvis du er syg i lang tid og derfor ikke kan nå at holde erstatningsferien i ferieåret, overføres ferien i første omgang til den næste ferieafholdelsesperiode efter de særlige regler for feriehindringer.

Bemærk

Vælger du af afbryde ferien og blive sygemeldt, skal du være opmærksom på, at hvis du skal have sygedagpenge under sygdom, så kan du ikke få det, hvis du opholder dig uden for et EØS-land. Husk derfor at overveje økonomien, inden du gør brug af reglerne om erstatningsferie.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket