Reglerne for hvornår du kan holde fri

Enkelte regler omkring frihed fra arbejde er fastsat ved lov. Men oftest afhænger din ret til at holde fri af, hvad der er aftalt i din ansættelseskontrakt, en eventuel personalehåndbog eller en overenskomst, der dækker din ansættelse. 

1. maj, grundlovsdag, juleaften og nytårsaften

Mange tror, at alle har ret til at holde fri med løn på følgende datoer:

Det er ikke korrekt. Disse dage er nemlig ikke helligdage, men ganske almindelige arbejdsdage.

Hvis du ikke har en aftale med din arbejdsgiver om betalt frihed på disse datoer, skal du derfor møde på arbejde som normalt - hele dagen.

Aftalen om betalt frihed kan fremgå af din ansættelseskontrakt, en personalehåndbog eller en overenskomst, som din ansættelse er omfattet af. Har du gennem flere år haft fri med løn efter aftale med din arbejdsgiver, kan der være opstået en kutyme, som giver dig ret til friheden fremover.

Vil du gerne holde fri på disse dage, og har du ingen aftale om betalt frihed, skal du aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie eller afspadserer.

Læge og tandlæge

Du har som udgangspunkt ikke krav på fri med løn, når du skal til læge eller tandlæge, fx til regelmæssige undersøgelser, tandeftersyn og lignende.

Fraværet skal så vidt muligt placeres uden for din arbejdstid. Er dette ikke muligt, må du aftale med din arbejdsgiver, at du holder fri uden løn.

Er der tale om egentlig sygdom, gælder der særlige regler.

Omsorgsdage

Omsorgsdage er mest kendt fra de offentlige overenskomster.

Derimod er det yderst sjældent, at privatansatte har ret til omsorgsdage. Der kan dog fremgå særlige regler af din ansættelseskontrakt eller en personalehåndbog.

Regler om barnets første sygedag er derimod mere udbredte.

Sygdom eller ulykke i familien

Du har ret til fravær fra dit arbejde, hvis du oplever "tvingende familiemæssige årsager" i tilfælde af sygdom eller ulykke, herunder dødsfald i familien - men ikke skilsmisse.

I tilfælde af en sådan force majeure situation, kan din arbejdsgiver ikke nægte dig ret til fravær. Fraværet er dog uden løn. Det er vigtigt, at du straks orienterer din arbejdsgiver.

Du skal desuden kunne bevise, at det er tvingende nødvendigt, at du er fraværende fra arbejde.

Kontakt os, inden du forlader dit arbejde eller bliver hjemme, hvis du er i tvivl, om du opfylder betingelserne.

Hvis vejret kommer i vejen

Er sne eller andre vejrforhold skyld i, at du ikke kan komme på arbejde - eller at du kommer for sent - er det for egen regning.

Det er vigtigt, at du straks orienterer din arbejdsgiver.

Din arbejdsgiver må trække dig i løn under fraværet, medmindre I aftaler, at du bruger en feriedag eller eventuelle afspadseringstimer.

Du har pligt til at gøre alt, hvad du kan, for at møde på arbejde - og så vidt muligt til tiden.

Har du forsøgt alt, kan din arbejdsgiver ikke opsige eller bortvise dig.

Hvis du ikke møder op

Bliver du væk fra arbejde, uden at dette er aftalt med arbejdsgiver, risikerer du at blive opsagt eller i værste fald bortvist.

Eneste undtagelser herfra er:

  • Sygdom eller ulykke i familien
  • Vejrforhold
  • Ombud

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.