Bortvisning

En bortvisning betyder, at dit ansættelsesforhold og dermed din løn stopper øjeblikkeligt. Er du ikke enig i bortvisningen, er det vigtigt, at du straks protesterer. Du skal også huske at tilmelde dig Jobcentret som ledig.

Hvad er en bortvisning?

En bortvisning er, når din arbejdsgiver uden varsel og med øjeblikkelig virkning ophæver dit ansættelsesforhold.

Du kan kun blive bortvist, hvis du groft har misligholdt ansættelsesforholdet, fx ved tyveri, udeblivelse og illoyalitet.

Ved mindre fejl risikerer du en advarsel eller en opsigelse.

Konsekvenser

Bliver du bortvist, har du ikke krav på løn m.v. fra bortvisningstidspunktet.

Din arbejdsgiver må tilbageholde din sidste løn og andre beløb, du har til gode, til at dække eventuelle erstatningskrav.

Kan din arbejdsgiver dokumentere tab udover det beløb, der dækkes af tilbageholdt løn, feriepenge mv., kan du blive mødt med yderligere erstatningskrav.

Dine feriepenge må kun tilbageholdes, hvis du bliver politianmeldt. Det er din arbejdsgivers beslutning, om der skal ske politianmeldelse.

Få det på skrift

Bliver du bortvist, så få din arbejdsgiver til at bekræfte det skriftligt, inden du forlader arbejdspladsen.

Ønsker din arbejdsgiver en underskrift fra dig, skriver du "jeg kvitterer for modtagelsen" lige over din underskrift.

Bliver du presset til at skrive under på, at du er enig i bortvisningen, skal du kontakte os omgående. Der skal reageres lynhurtigt, hvis en underskrift skal trækkes tilbage.

Tvivl

Er du det mindste i tvivl, om du er blevet bortvist, skal du tilbyde at møde på arbejde. Møder du ikke på arbejde, og er du ikke blevet bortvist, så misligholder du ansættelsen - og dette kan resultere i en berettiget bortvisning.

Er du uenig?

Er du ikke enig i bortvisningen, skal du straks protestere til din arbejdsgiver. Der skal være bevis for protesten, så aflever den skriftligt og få en kvittering. Eller send din protest via mail, fax eller anbefalet post.

I protesten skriver du:

"Jeg protesterer mod bortvisningen. Jeg har overgivet sagen til min fagforening."

Du skal datere og underskrive protesten og selv gemme en kopi.

Tilmeld dig også straks Jobcenter.

Send os derefter:

  • Kopi af din ansættelseskontrakt
  • Kopi af din bortvisning
  • Kopi af din protest
  • Din forklaring på, hvorfor du ikke er enig i bortvisningen

Er bortvisningen uberettiget, rejser vi krav om erstatning svarende til den løn, du har til gode samt det manglende opsigelsesvarsel. Vi hjælper dig også med at få dine feriepenge og vurderer, om vi kan rejse andre krav mod din arbejdsgiver, fx godtgørelse for usaglig opsigelse.

Bliver du politianmeldt, bør du bede om en beskikket forsvarer, da vi ikke hjælper med straffesager.

Er du enig?

Er du enig med din arbejdsgiver om bortvisningen, skal du tilmelde dig Jobcenter og kontakte din a-kasse, som kan rådgive dig om karantæne.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket