Det hjælper vi med i fagforeningen

Faglig hjælp og Retssager kan hjælpe dig, hvis du som lønmodtager får problemer på din arbejdsplads.

Er du ikke allerede medlem af fagforeningen, er du velkommen til at ringe til os og høre mere om et medlemskab. Du kan også sende en besked til os i MIT detfagligehus, hvis du allerede er medlem af a-kassen.

Vi hjælper med stort og småt i fx sager om:

Alle sager starter ved en faglig konsulent, som er din faste kontaktperson under sagen. De fleste sager bliver løst her, eventuelt via forhandling.

Vi afholder forligsmøder med private og offentlige arbejdsgivere, arbejdsgiverforeninger, advokater og andre relevante parter.

Kan vi ikke løse sagen på anden vis, fører vi også sager ved alle civile retsinstanser, herunder domstolene.

I så fald overtager vores advokater og advokatfuldmægtige sagen. De er klar til at hjælpe dig videre.

Den juridiske bistand er gratis for dig, hvis du opfylder vores betingelser for hjælp.

A-kasse

Har du fået en afgørelse fra a-kassen, som du ønsker at klage over, kan du få hjælp til klagen i vores afdeling Faglig hjælp og retssager.

Akkordaftaler

Vi yder ikke hjælp til opmåling af akkordaftaler.

Behandlinger og lignende

Vi dækker ikke udgifter til behandlinger ved psykolog, coachforløb og lignende.

Bisidder

Vi deltager som bisidder i tjenstlige samtaler, samtaler om sygefravær og lignende.

Ofte kan du dog selv klare mødet. Vi deltager kun, hvis vi vurderer, at vi ved at være til stede kan gøre en forskel. Er det ikke tilfældet, klæder vi dig på, så du selv kan klare mødet. Fx ved at rådgive dig om dine rettigheder og pligter forud for mødet.

Særligt i de situationer, hvor du fortsat skal være ansat efter mødet, kan det være en fordel, at du deltager alene.

Fagligt lån

Går din arbejdsgiver konkurs, hjælper vi dig med at anmelde dine krav til Lønmodtagernes Garantifond (LG).

I disse sager kan vi tilbyde dig et rentefrit, fagligt lån, hvis:

  • vi forventer, at LG dækker dine krav.
  • du aktivt søger jobs i perioden.

Der kan fx opstå tvivl, om LG vil dække dine krav, hvis du har været med i bestyrelsen eller er medejer af firmaet.

Skat

Vi rådgiver kun overordnet om skatteregler. Indberetter din arbejdsgiver forkert til SKAT, går vi dog aktivt ind i sagen.

Sociale sager og arbejdsulykker

Har du problemer med kommunen, eller har du været udsat for en arbejdsskade, kan du få hjælp fra vores socialrådgivere i Social Team eller vores arbejdsskadekonsulenter i Team Arbejdsskade.

Straffesager

Vi hjælper ikke med straffesager. Heller ikke selvom forseelsen har tilknytning til din ansættelse, fx en politianmeldelse for tyveri fra arbejdspladsen. Vi opfordrer til, at du beder om en beskikket forsvarer.

Vi kan kun hjælpe med de ansættelsesmæssige konsekvenser af en straffesag, fx hvis du bliver bortvist som følge af tyveri.

Færdselssager

Vi hjælper med færdselssager, hvis du i forbindelse med dit arbejde er blevet sigtet for eller tiltalt for en overtrædelse af færdselsloven, herunder evt. straffeloven.  

Strejkegodtgørelse

Du kan få strejkegodtgørelse, hvis du opfylder betingelserne. Se mere under Konflikt.

Se også Få faglig hjælp.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket