Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Lønmodtagernes Garantifond (LG) dækker mange af de krav, du som lønmodtager kan stå med, når din arbejdsgiver går konkurs, fx:

 • løn for udført arbejde
 • løn i en opsigelsesperiode
 • andre lønandele, fx anciennitetstillæg, mødetillæg m.v.
 • pension
 • feriepenge
 • fritvalgsopsparing

LG kræver en anmeldelse med nøjagtig opgørelse af dine krav. Anmeldelsen skal også være vedlagt dokumentation for alle kravene.

Vi klarer anmeldelsen

Vi har stor erfaring med at opgøre og anmelde krav til LG.

Send derfor kopi af din ansættelseskontrakt, opsigelse, lønsedler, brev om konkursen og øvrig relevant dokumentation til os. Så klarer vi arbejdet for dig.

Skulle der være krav, som LG ikke dækker - fx kørselsgodtgørelse og udlæg - hjælper vi med at anmelde disse krav i konkursboet.

Frist for at anmelde

LG skal som udgangspunkt have din anmeldelse senest 4 måneder efter, at din arbejdsgiver er erklæret konkurs i skifteretten, ellers risikerer du, at LG ikke vil dække dit krav. 

Forældede krav

Selvom du har anmeldt kravet indenfor 4 måneders fristen, dækker LG som udgangspunkt ikke krav, som er ældre end 6 måneder - regnet fra den dag, konkursbegæringen blev indgivet.

Rentefrit lån

Når vi står for anmeldelsen, kan du få et rentefrit lån, mens LG behandler sagen. Det kræver kun, at:

 • du aktivt søger jobs i perioden.
 • vi forventer dækning fra LG til dine krav.

Der kan fx opstå tvivl om LG vil dække dine krav, hvis du har været med i bestyrelsen eller er medejer af firmaet.

Maksimum

LG udbetaler maksimalt 160.000,00 kr. netto. Feriepenge, SH-betaling og fritvalg indgår ikke i dette beløb.

Ferie i opsigelsesperioden

LG placerer alt ferie med kortest muligt varsel og anser derfor din ferie som afviklet i en eventuel opsigelsesperiode, uanset om du får nyt job.

Restferien (2 uger) kræver som udgangspunkt et varsel på 1 måned.
Hovedferien (3 uger) kræver som udgangspunkt et varsel på 3 måneder.

Er du fritstillet, er du på samme tid varslet, at du skal holde ferie - uanset om det er nævnt.

Jobcenter og jobsøgning

Har du et opsigelsesvarsel, skal du aktivt søge nyt arbejde.

Husk at notere:

 • hos hvilke firmaer du søger job.
 • hvornår du søger.
 • dato for afslag/samtale/ansættelse.

Gem kopi af eventuelle skriftlige ansøgninger og afslag, så du har det som dokumentation.

Vurderer LG ved udløbet af opsigelsesperioden, at du ikke har forsøgt at begrænse dit tab/ikke har søgt tilstrækkeligt mange nye jobs, vil LG ikke dække dit krav.

LG anbefaler, at du søger 3-4 stillinger pr. måned.

Afholder du ferie i opsigelsesperioden, har du naturligvis ikke pligt til at søge job under ferien.

Vi anbefaler også, at du i opsigelsesperioden er tilmeldt Jobcentret. Anerkender LG ikke opsigelsesvarslet, vil du stå uden indtægt, hvis du ikke har været tilmeldt Jobcenter. Det vil derfor være på din egen risiko, hvis du vælger ikke at tilmelde dig Jobcenter.

Du skal tilmelde dig jobcentret ”uden ydelse/dagpenge”, hvis du har krav på et opsigelsesvarsel. Løn i opsigelsesperioden vil blive anmeldt overfor LG. Har du ikke krav på et opsigelsesvarsel, skal du kontakte a-kassen med det samme for nærmere vejledning om tilmelding til jobcentret og dagpenge.

Læs også om

Konkurs

Rekonstruktion

Arbejdsgivers dødsfald

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket