Hvad er rekonstruktion?

Rekonstruktion er en slags pause for kriseramte virksomheder, der gør det muligt at undersøge om virksomheden:

  • kan fortsætte, dvs. rekonstrueres.
  • kan indgå en akkordaftale.
  • må gå konkurs.

Skifteretten beslutter, om betingelserne for at indlede en rekonstruktion er opfyldt.

Skifteretten vælger også en rekonstruktør. Det er ofte en advokat, der får til opgave at afklare, hvad der skal ske.

Hvor lang tid tager det?

En rekonstruktion bør være afsluttet i løbet af 6 - 12 måneder, men det sker, at der går længere tid.

Hvad kan du gøre?

Skifteretten vil desværre ikke behandle en konkursbegæring, så længe en virksomhed er under rekonstruktion, så vi kan kun vente.

Men du bør altid kontakte os, hvis din arbejdsgiver kommer under rekonstruktion. Så sikrer vi, at alt foregår efter reglerne.

Du fortsætter med at arbejde

Umiddelbart betyder en rekonstruktion ikke noget for dit ansættelsesforhold. Du skal fortsat møde på arbejde, og du skal have din løn til sædvanlig tid.

Rekonstruktøren har 14 dage fra rekonstruktionsdatoen til at tage stilling til, om han vil benytte din arbejdskraft. Bliver du hjemsendt i denne periode, har du stadig pligt til at stå til rådighed, og du kan derfor ikke tage nyt arbejde.

Fritstillet og opsagt

Lønmodtagernes Garantifond (LG) skal betale din manglende løn mv., hvis du er opsagt og fritstillet før eller under rekonstruktionen. 

Vi hjælper dig gerne med
anmeldelsen til LG, hvis du kontakter os på Faglig hotlineNår vi har fuldmagt i sagen, kan du få et rentefrit lån af os, som vi fastsætter ud fra dine lønkrav.

Løn til gode?

Mangler du løn, lønandele eller feriepenge for tiden inden rekonstruktionen, kan din arbejdsgiver nægte at udbetale dine tilgodehavender, så længe rekonstruktionen er i kraft. Sker det, skal du straks kontakte os.

Arbejder du for virksomheden under rekonstruktionen, og virksomheden senere går konkurs, vil dine krav fra tiden inden rekonstruktionen blive dækket af Lønmodtagernes Garantifond (LG).

Hvordan slutter det?

Akkordaftale: Din arbejdsgiver og/eller LG skal dække dine krav

Rekonstruktion, hvor din arbejdsgiver igen bliver solvent: Din arbejdsgiver skal dække dine krav.

Virksomhedsoverdragelse: Normalt vil den nye ejer (erhverver) overtage dit ansættelsesforhold. Der kan dog være indgået en aftale med LG om, at LG dækker din manglende løn mv indtil den dag, hvor din arbejdsgiver blev erklæret konkurs (afsagt dekret).

KonkursLG skal dække dine krav, og i nogle tilfælde kan der også ske anmeldelse til konkursboet.

Vi hjælper dig naturligvis med at anmelde og inddrive dine krav - uanset hvem, der skal dække.

Læs også

Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Virksomhedsoverdragelse

Konkurs

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket