Virksomhedsoverdragelse

Hvad er virksomhedsoverdragelse?

En virksomhedsoverdragelse er, når en virksomhed (eller en del heraf) får ny ejer som følge af en aftale mellem den gamle ejer og den nye ejer. Virksomheden skal fortsætte med at løse de samme opgaver.

Det er en konkret vurdering, hvor stor en del, der skal skifte ejer, før der er tale om en virksomhedsoverdragelse.

Du følger med

Ved virksomhedsoverdragelse følger dit ansættelsesforhold automatisk med over til den nye ejer. Du skal fortsat møde på arbejde, og du skal have din løn mv. til sædvanlig tid.

Er du elev eller lærling, kan du kun fortsætte, hvis arbejdspladsen efter ejerskiftet bliver godkendt som praktiksted.

Kan du blive fyret?

Bliver du opsagt på grund af virksomhedsoverdragelsen, kan der være tale om en usaglig opsigelse. Det vil dog være sagligt at opsige dig, hvis økonomiske, tekniske eller organisatoriske ændringer gør det nødvendigt at tilpasse medarbejderstaben.  

Ændringer i dine vilkår

Den nye ejer kan ændre på din løn, din arbejdstid og andre ansættelsesvilkår, hvis der er en saglig grund til det, fx et ønske om at ensrette vilkårene med resten af koncernen.

Er der tale om væsentlige ændringer, har du krav på, at ændringerne bliver varslet med dit opsigelsesvarsel.

Du må derefter afgøre, om du ved udløbet af varslet:

  • vil fortsætte på de ændrede vilkår.
  • vil fratræde dit job.

Ny ansættelseskontrakt

Lad os tjekke kontrakten med den nye ejer, inden du skriver under. Vi tjekker dels, at kontrakten overholder alle krav, dels at dine ansættelsesvilkår ikke bliver forringet i forhold til din gamle kontrakt - medmindre varslingsreglerne for ændringer er overholdt. Send derfor begge kontrakter til os.

Er du omfattet af en overenskomst?

Lov om virksomhedsoverdragelse er baseret på et EU-direktiv, og EU-domstolen har afgjort, at den nye ejer ikke skal acceptere ændringer i en overenskomst, som bliver forhandlet efter virksomhedsoverdragelsen. Fx når der ved fornyelse af en overenskomst bliver aftalt stigninger i timeløn, pensionssats, antal feriefridage osv.

Dette gælder, medmindre:

1) den nye ejer er medlem af den arbejdsgiverforening, der har tegnet overenskomsten,
eller

2) det er en lokaloverenskomst/virksomhedsoverenskomst, som den nye ejer selv kan genforhandle,
eller

3) den nye ejer laver nye ansættelseskontrakter og heri - uden begrænsninger - anfører, at overenskomsten er gældende.

Laver den nye ejer kun et kontrakttillæg, der oplyser om de nye arbejdsgiverdata, har du ikke krav på senere forbedringer i overenskomsten.

Relevante love

Lov om virksomhedsoverdragelse

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket