Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Virksomhedsoverdragelse

Hvad er virksomhedsoverdragelse?

En virksomhedsoverdragelse er, når en virksomhed (eller en del heraf) får ny ejer som følge af en aftale mellem den gamle ejer og den nye ejer. Virksomheden skal fortsætte med at løse de samme opgaver.

Det er en konkret vurdering, hvor stor en del, der skal skifte ejer, før der er tale om en virksomhedsoverdragelse.

Du følger med

Ved virksomhedsoverdragelse følger dit ansættelsesforhold automatisk med over til den nye ejer. Du skal fortsat møde på arbejde, og du skal have din løn mv. til sædvanlig tid.

Er du elev eller lærling, kan du kun fortsætte, hvis arbejdspladsen efter ejerskiftet bliver godkendt som praktiksted.

Kan du blive fyret?

Bliver du opsagt på grund af virksomhedsoverdragelsen, kan der være tale om en usaglig opsigelse. Det vil dog være sagligt at opsige dig, hvis økonomiske, tekniske eller organisatoriske ændringer gør det nødvendigt at tilpasse medarbejderstaben.  

Ændringer i dine vilkår

Den nye ejer kan ændre på din løn, din arbejdstid og andre ansættelsesvilkår, hvis der er en saglig grund til det, fx et ønske om at ensrette vilkårene med resten af koncernen.

Er der tale om væsentlige ændringer, har du krav på, at ændringerne bliver varslet med dit opsigelsesvarsel.

Du må derefter afgøre, om du ved udløbet af varslet:

  • vil fortsætte på de ændrede vilkår.
  • vil fratræde dit job.

Ny ansættelseskontrakt

Lad os tjekke kontrakten med den nye ejer, inden du skriver under. Vi tjekker dels, at kontrakten overholder alle krav, dels at dine ansættelsesvilkår ikke bliver forringet i forhold til din gamle kontrakt - medmindre varslingsreglerne for ændringer er overholdt. Send derfor begge kontrakter til os.

Er du omfattet af en overenskomst?

Lov om virksomhedsoverdragelse er baseret på et EU-direktiv, og EU-domstolen har afgjort, at den nye ejer ikke skal acceptere ændringer i en overenskomst, som bliver forhandlet efter virksomhedsoverdragelsen. Fx når der ved fornyelse af en overenskomst bliver aftalt stigninger i timeløn, pensionssats, antal feriefridage osv.

Dette gælder, medmindre:

1) den nye ejer er medlem af den arbejdsgiverforening, der har tegnet overenskomsten,
eller

2) det er en lokaloverenskomst/virksomhedsoverenskomst, som den nye ejer selv kan genforhandle,
eller

3) den nye ejer laver nye ansættelseskontrakter og heri - uden begrænsninger - anfører, at overenskomsten er gældende.

Laver den nye ejer kun et kontrakttillæg, der oplyser om de nye arbejdsgiverdata, har du ikke krav på senere forbedringer i overenskomsten.

Relevante love

Lov om virksomhedsoverdragelse

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Har du spørgsmål?

Ring til os på alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304. Her er vi klar til at svare på dine spørgsmål, hvis du er medlem.

Hvis du udfylder formularen nedenfor, så svarer vi dig samme dag, hvis du skriver i åbningstiden. Ellers svarer vi dig hurtigst muligt, når vi åbner igen. Er du medlem, anbefaler vi, at du i stedet for skriver til os i MIT detfagligehus.

Formularen sendes via en sikker forbindelse.Hjælp til at sende dokumenter