Hjemsendt fra job pga. vejrlig eller anden force majeure

Din arbejdsgiver kan kun hjemsende dig uden dit normale opsigelsesvarsel, hvis det er aftalt i din kontrakt, eller det fremgår af en evt. overenskomst.

Vejrlig

Du kan blive forhindret eller forsinket i at udføre dit udendørsarbejde på grund af vejret, fx sne og frost, og det kaldes vejrlig.

Force majeure

Du kan også være forhindret i at udføre dit arbejde pga. fx maskinstandsning eller materialemangel, som kan være eksempler på force majeure situationer, hvis de er opstået pga. uforudsigelige omstændigheder.

Hjemsendelse

I tilfælde af vejrlig eller force majeure kan din arbejdsgiver beslutte at indstille arbejdet og hjemsende dig, forudsat at det er aftalt i din ansættelseskontrakt eller en eventuel overenskomst.

Det er ikke alle overenskomster, der giver lov til at sende dig hjem uden varsel, og derfor skal du altid kontakte os, hvis det sker.

Hjemsendelse i din kontrakt

Er det aftalt i din kontrakt, at du kan hjemsendes pga. vejrlig eller force majeure, så skal det ske med henvisning til en konkret overenskomst, ellers kan det gå ud over din ret til dagpenge. Det gælder også, selvom du ikke er ansat efter en overenskomst.

I kan lave et tillæg til din kontrakt, hvis din nuværende kontrakt ikke opfylder betingelsen. I tillægget kan I skrive, hvilken overenskomst du hjemsendes efter.  

Fx ”Som tillæg til tidligere ansættelseskontrakt og gældende aftale om hjemsendelse uden varsel ved arbejdshindring, skal virksomheden oplyse, at retten til at hjemsende dig uden varsel og uden løn pga. force majeure sker iht. overenskomsten mellem Det Faglige Hus og Kristelig Arbejdsgiverforening.” 

Det er selvfølgelig vigtigt, at I henviser til en overenskomst, som giver lov til at hjemsende dig uden varsel og uden løn. Du er altid velkommen til at kontakte Faglig Hotline, hvis du er i tvivl.

Skriftlig dokumentation

Det er vigtigt, at du kan bevise, at du er hjemsendt af din arbejdsgiver, ellers kan du miste retten til fx dagpenge i a-kassen. Derfor skal du altid sørge for at få en skriftlig hjemsendelse, og ellers skal du straks kontakte os.

Ingen løn – evt. dagpenge

Bliver du hjemsendt fra dit job på grund af vejrlig eller force majeure, er din arbejdsgiver ikke forpligtet til at betale dig løn i hjemsendelsesperioden.

Er du medlem af a-kassen, kan du formentlig få dagpenge i hjemsendelsesperioden, hvis du opfylder de almindelige betingelser for at modtage dagpenge, herunder: 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket