Møder i a-kassen

Når du bliver ledig, skal du til samtaler og møder i a-kassen. Vi indkalder dig til møderne via MIT detfagligehus og du har selv indflydelse på, hvornår vi skal mødes.

Er du i job nu, men har brug for hjælp til din jobsøgning, så kan også booke et møde med en af vores dygtige vejledere. Vi kan hjælpe dig med alt fra karriererådgivning til gennemgang af CV og jobsøgning på fx LinkedIn.

Indtil 1. august holder vi som udgangspunkt samtaler i a-kassen pr. telefon. Vi vil derfor ringe til dig på det tidspunkt, som du har booket, eller som vi har indkaldt dig til. Fra og med 1. august 2021 går vi tilbage til at holde samtaler ved personligt fremmøde i a-kassen.

Hvis du skal møde fysisk op til samtale og har symptomer på COVID-19, skal du kontakte os inden samtalen og oplyse om det. Vi opfordrer til, at du bliver testet inden samtalen, hvis du ikke er vaccineret mod COVID-19.

CV- og vejledningssamtale

Den første samtale, der afholdes i a-kassen, er en CV- og vejledningssamtale. Denne samtale afholder vi senest 2 uger efter, at du er tilmeldt jobcentret. Her vil du blive vejledt om dine rettigheder og pligter i forbindelse med, at du er blevet ledig. Det er vigtigt, at du inden mødet ser vores vejledningsvideo.

Indtil 1. august 2021 holder vi samtaler pr. telefon. Fra 1. august holder vi igen samtaler ved personligt fremmøde.

Derudover skal vi godkende dit CV, og der skal udarbejdes ’Krav til jobsøgning’ samt et udkast til 'Min Plan'. Desuden skal vi vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Som ledig skal du have oprettet et CV på jobnet.dk senest 2 uger efter, at du er blevet tilmeldt som ledig i jobcenteret. Til CV- og vejledningssamtalen skal du medbringe dit brugernavn og password til jobnet.dk eller dit NemID.

Inden samtalen skal du registrere din jobsøgning i ’Jobloggen’ på jobnet.dk. Hvis du har søgt stillinger skriftligt, skal disse også uploades i ’Jobloggen’, så kan vi hjælpe dig med at forbedre dine ansøgninger.

Rådighedssamtaler

Ud over CV- og vejledningssamtalen har vi pligt til at afholde rådighedssamtaler med dig.  

Inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal vi vurdere din rådighed ved 2 samtaler. 1. samtale er CV-, vejlednings- og rådighedssamtalen. 2. samtale er en opfølgende samtale og skal holdes tidligst, når du har haft 3 måneders sammenlagt ledighed og senest inden 6 måneders sammenlagt ledighed.

Efter de første 6 måneders sammenlagt ledighed skal vi vurdere din rådighed ved en samtale, når vi vurderer, at der er behov for det. 

Ved rådighedssamtalen skal vi vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Når vi skal vurdere din jobsøgning, tager vi udgangspunkt i 'Krav til jobsøgning' og dine registreringer i ’Jobloggen’ på jobnet.dk, og lægger det til grund for vores vurdering. Derfor er det vigtigt, at du løbende registrerer din jobsøgning i ’Jobloggen’.

Du skal også huske at uploade dine skriftlige ansøgninger i ’Jobloggen’, da vi også skal se disse. Vi ser også på, om du har overholdt de aftaler om jobsøgning, som du har indgået med jobcentret, os eller anden aktør.

Mødebooking

Hvis du er dagpengemodtager, har du pligt til selv at booke de 2 rådighedssamtaler, der ligger inden for dine første 6 måneders sammenlagt ledighed.  Når tiden for mødet nærmer sig, vil du få et brev om, at du skal booke et møde. Brevet lægges i din postkasse på MIT detfagligehus. Hvis du ønsker at møde på et andet kontor, end det vi inviterer dig til, så er det muligt. Du skal blot kontakte os.

Du booker mødet på MIT detfagligehus.

Hvis du ikke booker rådighedssamtalen indenfor fristen, vil du automatisk blive afmeldt jobcentret som ledig. Det betyder, at du ikke har ret til dagpenge, før du tilmelder dig jobcentret igen – ved gentilmelding vil du få en ny frist til at booke et møde. Det er derfor vigtigt, at du husker at booke dit møde på MIT detfagligehus.

MIT detfagligehus kan du se dine kommende møder med os. Her har du også mulighed for at ombooke eller melde afbud til et allerede booket møde. Du kan ombooke en samtale frem til fristens udløb, såfremt der er ledige tider at få.

Fritagelse for selvbooking

Vi kan vælge, at du ikke skal være omfattet af reglerne om obligatorisk selvbooking af samtaler i a-kassen. I det tilfælde vil du blive indkaldt til samtalerne i stedet for selv at skulle booke dem.  Du vil stadig have pligt til at møde til samtalerne. Kontakt os, hvis du mener, at du bør blive fritaget for selvbooking. Så vil vi tage stilling til det. Det vil typisk være ved ringe it-kundskaber, betydelige sproglige barrierer mv.

Du har også mulighed for at booke andre samtaler end de 2 obligatoriske rådighedssamtaler på MIT detfagligehus. Her vil du ikke automatisk blive afmeldt jobcentret som ledig, hvis du ikke booker mødet.

Hvis du har problemer med at booke møder på MIT detfagligehus, skal du kontakte os.

Du har også pligt til selv at booke de møder, du skal til i jobcentret. Læs mere om bookning af jobsamtaler med jobcentret.

Udeblivelser fra møde

Hvis du udebliver fra et møde i a-kassen, mister du som udgangspunkt dine dagpenge fra den dag, du skulle have været til møde og indtil den dag, du kontakter os igen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os så hurtigt som muligt.

Hvis du udebliver fra flere møder over kort tid, skal vi vurdere om du står til rådighed.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9303.