Møder i a-kassen

Når du bliver ledig, skal du til samtaler i a-kassen, hvor du mødes med en vejleder, og I sammen sætter fokus på din situation. Vi indkalder dig via MIT detfagligehus, hvor du også selv skal booke samtalen.

Se video: Værd at vide før dit møde med a-kassen.

Vi hjælper dig tilbage i job

Til samtalerne i a-kassen har vi fokus på at få dig tilbage i job så hurtigt som muligt. Der er ingen fællesmøder hos os. Du kommer altid til en personlig samtale, hvor en af vores dygtige og venlige vejledere står klar til at give dig den bedst mulige hjælp.

Mange af vores medlemmer har en kortere eller ingen uddannelse og arbejder i brancher, hvor der ofte er en stor udskiftning i jobmulighederne og dermed også korte perioder med ledighed.

Personlige samtaler med fokus på din situation

Selvom vi har travlt og holder personlige samtaler med ca. 2.000-4.000 ledige hver måned, glæder vi os til at tage imod dig og høre om din specifikke situation. Her sætter vi fokus på netop dine muligheder og spørgsmål.

Du bliver først indkaldt til en ”CV- og vejledningssamtale”. Er du ledig i længere tid, følger vi op på din situation med personlige rådighedssamtaler. Du kan læse mere om de forskellige samtaler længere nede.

Er du lige blevet ledig?

Hver måned melder ca. 1.000 medlemmer sig ledige. Langt de fleste kommer heldigvis i job igen inden for få måneder. Er du lige blevet ledig for første gang, har du brug for ekstra grundig vejledning.

Der er mange nye informationer, som kan være svære at huske, og derfor har vi samlet alt, du skal vide i en video, hvor vi forklarer dig reglerne på en enkel og overskuelig måde. Denne video skal du se, før du kommer til samtale hos os.

Læs mere om, hvad du skal gøre, hvis du bliver arbejdsløs.

Karrieresamtaler

Er du i tvivl om fremtiden, eller har du været ledig længe, anbefaler vi, at du benytter vores tilbud om karriererådgivning. Til en karrieresamtale hjælper vi dig bl.a. med at få øje på nye veje i dit arbejdsliv. Vi kan også hjælpe dig med at skrive en ansøgning og et CV eller jobsøgning via fx LinkedIn.

Du er også velkommen til at gøre brug af vores karriererådgivning, hvis du er i job og blot ønsker et karriereskift.

CV- og vejledningssamtale

Vi indkalder dig til en CV- og vejledningssamtale senest 2 uger efter, at du er blevet ledig og tilmeldt jobcentret. Her vejleder vi dig om dine rettigheder og pligter som ledig. Det er vigtigt, at du inden mødet ser vores vejledningsvideo.

Vi skal også godkende dit CV, og der skal udarbejdes ’Krav til jobsøgning’ samt et udkast til 'Min Plan'. Desuden skal vi vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Som ledig skal du have oprettet et CV på jobnet.dk senest 2 uger efter, at du er blevet tilmeldt som ledig i jobcenteret. Til CV- og vejledningssamtalen skal du medbringe dit brugernavn og password til jobnet.dk eller MitID.

Inden samtalen skal du registrere din jobsøgning i ’Jobloggen’ på jobnet.dk. Hvis du har søgt stillinger skriftligt, skal disse også uploades i ’Jobloggen’, så kan vi hjælpe dig med at forbedre dine ansøgninger.

Rådighedssamtaler

Ud over CV- og vejledningssamtalen holder vi også rådighedssamtaler med dig. Vi indkalder dig tidligst, når du har haft 3 måneders sammenlagt ledighed og senest inden 6 måneders sammenlagt ledighed.

Herefter vurderer vi individuelt, hvornår du igen skal komme til samtale i a-kassen. 

Til rådighedssamtalerne skal vi vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Når vi skal vurdere din jobsøgning, tager vi udgangspunkt i 'Krav til jobsøgning' og dine registreringer i ’Jobloggen’ på jobnet.dk, og lægger det til grund for vores vurdering. Derfor er det vigtigt, at du løbende registrerer din jobsøgning i ’Jobloggen’.

Du skal også huske at uploade dine skriftlige ansøgninger i ’Jobloggen’, da vi også skal se disse. Vi ser også på, om du har overholdt de aftaler om jobsøgning, som du har indgået med jobcentret, os eller anden aktør.

Telefoniske samtaler

Du kan i nogle tilfælde vælge, at samtalen skal holdes telefonisk. Ønsker du det, skal du kontakte os inden samtalen.

Er der tale om en CV-samtale, kan den ikke holdes telefonisk. Og drejer samtalen sig om at få afklaret, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet el.lign., vil vi som regel også vurdere, at du skal møde fysisk op. 

Mødebooking

Du skal selv booke samtalerne med a-kassen. Når tiden for samtalen nærmer sig, vil du få et brev om, at du skal booke den. Brevet lægges i din postkasse på MIT detfagligehus. Hvis du ønsker at møde på et andet kontor, end det vi inviterer dig til, så er det muligt. Du skal blot kontakte os.

Du booker samtalen på MIT detfagligehus.

Hvis du ikke booker en samtale inden for fristen, vil du automatisk blive afmeldt jobcentret som ledig. Det betyder, at du ikke har ret til dagpenge, før du tilmelder dig jobcentret igen – ved gentilmelding vil du få en ny frist til at booke en samtale. Det er derfor vigtigt, at du husker at booke på MIT detfagligehus.

MIT detfagligehus kan du se dine kommende samtaler med os. Her har du også mulighed for at ombooke eller melde afbud til en allerede booket samtale. Du kan ombooke en samtale frem til fristens udløb, hvis der er ledige tider at få.

Fritagelse for selvbooking

Hvis vi vurderer, at du har ret til at være fritaget for selv at booke smataler på MIT detfagligehus, vil du blive indkaldt til samtalerne i stedet for. Du vil stadig have pligt til at møde til samtalerne. Kontakt os, hvis du mener, at du bør blive fritaget for selvbooking. Så vil vi tage stilling til det. Det vil typisk være ved manglende it-kundskaber, betydelige sproglige barrierer mv.

Hvis du har problemer med at booke møder på MIT detfagligehus, skal du kontakte os.

Du har også pligt til selv at booke de møder, du skal til i jobcentret. Læs mere om bookning af samtaler med jobcentret.

Udeblivelser fra møde

Hvis du udebliver fra et møde i a-kassen, mister du som udgangspunkt dine dagpenge fra den dag, du skulle have været til møde og indtil den dag, du kontakter os igen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter os så hurtigt som muligt.

Hvis du udebliver fra flere møder over kort tid, skal vi vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvis du ikke står til rådighed, får du et arbejdskrav, som du skal opfylde, før du kan få dagpenge igen. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 18:00
Tirsdag08:00 - 18:00
Onsdag08:00 - 18:00
Torsdag08:00 - 18:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket