Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Aktiveringstilbud fra jobcentret

Som ledig skal du sammen med jobcentret fastlægge ’Min Plan’, som er en plan for, hvordan du hurtigst muligt kommer tilbage på arbejdsmarkedet.

Jobcentret har forskellige tilbud de kan give dig. Når de giver dig et tilbud skal det fremgå af ’Min Plan’. Når du modtager dagpenge, har du som udgangspunkt kun ret og pligt til 1 tilbud, når du er ledig. 

Som ledig skal du tage imod et tilbud, som jobcentret har godkendt.

Det er din alder og den ydelse du modtager, der afgør, hvornår du skal begynde i tilbuddet.

Unge under 30 år

Hvis du er under 30 år, har du senest efter 13 ugers sammenlagt ledighed ret og pligt til at påbegynde et tilbud fra jobcentret.

For dig som er under 25 år, gælder der særlige regler. Er du mellem 25 og 30 år, gælder der særlige regler for tilbud om uddannelse.

Ved ansættelse med løntilskud skal du som udgangspunkt have været ledig i sammenlagt mere end 6 måneder. Kravet om forudgående ledighed på 6 måneder gælder ikke, hvis du ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau eller er enlig forsørger.

Er du fyldt 30 år

Hvis du er mellem 30 og 50 år og modtager dagpenge, har du senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed ret og pligt til at begynde et tilbud fra jobcentret.

Er du fyldt 50 år og modtager dagpenge, har du efter senest 13 ugers sammenlagt ledighed ret og pligt til at begynde i et tilbud fra jobcentret.

Hvis du skal i løntilskud, kræver det dog, at du har været ledig i mere end sammenlagt 6 måneder. Der gælder undtagelser hertil. Der stilles ikke krav om forudgående ledighed ved løntilskud, hvis du ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau, du er enlig forsørger, eller du er fyldt 50 år. 

I øvrigt

Jobcentret kan udover ovennævnte iværksætte yderligere og tidligere tilbud og supplerende aktiviteter efter behov, som du har pligt til at deltage i. Derudover kan læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus udskyde tidspunktet for ret og pligt til det aktive tilbud.

Hvis du har manglende pasningsmulighed af børn og familie, har du pligt til straks at give besked til jobcentret. 

Ingen pligt til tilbud

Hvis du har arbejde på 20 timer om ugen eller mere, har du ikke pligt til at begynde i et tilbud.

Husk at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du deltager i et tilbud.

Siger du nej til et tilbud, kan du blive selvforskyldt ledig.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9303.