I job med løntilskud

Du kan blive ansat med løntilskud i både offentlige og private virksomheder, hvor du kan afprøve dine færdigheder og få erhvervserfaring. Formålet med løntilskud er at styrke eller genoptræne dine faglige kvalifikationer.

En løntilskudsansættelse kan højst vare 6 måneder - i offentlige virksomheder dog kun op til 4 måneder. 

I løntilskudsperioden er du ansat i virksomheden, men arbejdet tæller ikke med til genoptjening af din dagpengeret. Det betyder, at ansættelse med løntilskud ikke kan bruges til optjening af nyt beskæftigelseskrav eller til beregning af ny dagpengesats. Du bruger af din dagpengeret, når du er i job med løntilskud. 

Du skal som udgangspunkt have været ledig i sammenlagt mere end 6 måneder for at komme i løntilskud.

Kravet om forudgående ledighed gælder dog ikke, hvis du ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt eller højere niveau. Kravet gælder heller ikke hvis, du er over 50 år eller er enlig forsøger.

Hvad får du udbetalt?

Hvis du er ansat i privat løntilskud, skal arbejdsgiver udbetale overenskomstmæssig løn. Hvis du er ansat i offentlig løntilskud, skal arbejdsgiver udbetale løn af samme størrelse som dine dagpenge.

Fælles betingelser hos private og offentlige arbejdsgivere

Det er ikke tilladt at blive ansat med løntilskud i den virksomhed, hvor man senest har været ordinært ansat eller ansat med løntilskud.

Det er ikke tilladt at ansætte ledige i stillinger, der erstatter fyrede medarbejdere. Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og personer ansat i enten virksomhedspraktik eller løntilskud.

Repræsentanter for de ansatte skal medvirke i ansættelsen af personer i løntilskud.

Du kan få et tilbud om job med løntilskud, hvis du er:

  • dagpengemodtager.
  • kontanthjælpsmodtager.
  • på revalidering.
  • i jobafklarings- eller ressourceforløb.
  • sygedagpengemodtager.
  • førtidspensionist.

Nyuddannede handicappede kan også bruge ordningen til at komme ind på arbejdsmarkedet. Desuden kan personer, der ikke er i arbejde, og som ikke opfylder kravene for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse, fx dagpenge også komme i job med løntilskud.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at komme i job med løntilskud, skal du kontakte jobcentret. Det er jobcentret, der godkender din ansættelse i 'Min plan'.

Modtager du dagpenge, har du dog selv mulighed for at finde en virksomhed, hvor du kan komme i løntilskud. Du og virksomheden aftaler selv, hvor længe du skal være i løntilskud. Perioden kan dog ikke være længere end de almindelige regler om varighed. Jobcentret skal godkende løntilskuddet, når betingelserne er opfyldt, og de kan ikke give dig et andet tilbud i stedet.

Har du spørgsmål til fx lønnen eller arbejdstiden, skal du kontakte jobcentret.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket