Jobrotation

Jobrotation betyder, at du kan blive ansat som vikar i en virksomhed, mens virksomheden har sendt en eller flere af sine ansatte på efteruddannelse.

Samtidig er det en mulighed for dig til at styrke dine faglige kompetencer, fordi du får mulighed for at lære en virksomhed at kende.

Du kan blive ansat i et jobrotationsjob, når du har været ledig i sammenlagt 6 måneder. Du bliver ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår i virksomheden.

Du kan højst være ansat i 6 måneder som vikar i jobrotation.

Dagpengeret ved jobrotation

Du skal være opmærksom på, at du ikke optjener ret til dagpenge, mens du er i jobrotation. Men du bruger heller ikke af din ydelsesperiode, så længe du er i jobrotation. 

Sådan gør du, hvis du vil i jobrotation

Hvis du gerne vil i jobrotation, skal du kontakte dit jobcenter og fortælle, at du er interesseret i at blive vikar i et jobrotationsprojekt. Du vil her få vejledning i, om du og virksomheden opfylder kravene til jobrotationen.

Ændringer med den nye Beskæftigelsesreform

Den 1. januar 2015 blev reglerne om jobrotation ændret med den nye Beskæftigelsesreform. Vi beskriver ændringerne her.

Elev- og lærlingeforløb kan ikke længere indgå som en del af jobrotation. 

Arbejdsgiveren kan ikke længere få jobrotationsydelse i de perioder, hvor du som en del af uddannelsen deltager i praktik i virksomheden.

Der kan ikke blive bevilget jobrotationsydelse, hvis den uddannelse, som du deltager i, er knyttet til en uddannelsesaftale, der fører frem til en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser, eller hvad der kan sidestilles hermed - eller lov om maritime uddannelser. 

Arbejdsgiveren kan heller ikke få jobrotationsydelse, hvis der i forvejen udbetales anden offentlig støtte for de timer, du og vikaren deltager i jobrotation.

Du kan alene være i jobrotation i 6 måneder. Det vil sige ikke 12 måneder som tidligere.

Du har først ret til jobrotation efter 6 måneders forudgående ledighed. Kravet om forudgående ledighed er således blevet hævet fra 3 til 6 måneder.