Feriepenge og dagpenge fra a-kassen

Når du får udbetalt feriepenge, er det som udgangspunkt fordi, du holder ferie, og vi stopper derfor udbetalingen af dagpenge i ferieperioden. Der kan dog gælde andre regler, hvis du udskyder din ferie, eller hvis du har uhævede feriepenge til gode.

Når du søger om at få udbetalt feriepenge for nuværende ferieår, skal du oplyse ferieperioden på ansøgningen til Feriepengeinfo. Feriepengeinfo videresender oplysningerne til os, hvorefter du bliver fradraget for ferien i dine dagpenge.

Udskydelse af ferie

Hvis du alligevel ikke ønsker at holde ferien på det tidspunkt, du har oplyst til Feriepengeinfo, kan du udskyde din ferie ved at udfylde blanketten udskyldelse af ferie. Her erklærer du på tro og love, at du udskyder ferien. 

Når vi har modtaget blanketten, kan vi udbetale dagpenge for den periode, hvor du ellers havde meddelt ferie til Feriepengeinfo.

For at vi kan udbetale dagpenge, er det selvfølgeligt stadig et krav, at du opfylder alle de øvrige betingelser for at få dagpenge, herunder at du er til rådighed i perioden.

Uhævede feriepenge

Får du udbetalt uhævede feriepenge fra sidste år, sender Feriepengeinfo en meddelelse til os med oplysning om antal dage. Får du dagpenge i den periode, hvor de uhævede feriepenge bliver udbetalt, vil vi automatisk fradrage ferien i dine dagpenge.

Det fremgår ikke af den besked, som vi modtager fra Feriepengeinfo, om det er feriepenge fra dette eller sidste år. Derfor skal vi bede dig om at kontakte os, hvis der er tale om uhævede feriepenge, da de så ikke skal fradrages i dine dagpenge.

Før vi kan udbetale dagpengene, skal du udfylde blanketten udskyldelse af ferie og på tro og love erklære, at du ikke har holdt ferie i perioden samt sætte kryds ved, at feriepengene vedrører sidste ferieår. 

Vi skal videregive disse oplysninger til Feriepengeinfo, fordi feriepengene kan være udbetalt med urette. Efter indberetningen bliver det en sag mellem dig og Feriepengeinfo.  

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket