Hvad er Feriepengeinfo?

Feriepengeinfo er en digital portal, hvor du kan se og søge om dine feriepenge ét samlet sted.

Du skal herefter logge på Feriepengeinfo med dit MitID for at se og søge om dine feriepenge. Se vores guide til, hvordan du gør:

Når du søger om at få udbetalt dine feriepenge, er der visse forskelle i proceduren, alt efter hvilken ordning din (tidligere) arbejdsgiver er underlagt.

Feriepenge hos arbejdsgiver

Din (tidligere) arbejdsgiver må kun udbetale dine feriepenge, hvis du har ansøgt om det via Feriepengeinfo.

FerieKonto

FerieKonto eksisterer fortsat. Er dine feriepenge indbetalt hertil, sker der ingen ændringer i måden, du søger om udbetaling. Der bliver bare en ny, fælles indgang via Feriepengeinfo.

Bruger din arbejdsgiver Feriekonto som feriepengeudbetaler, skal dine feriepenge indbetales efter skat, dvs. nettoferiepenge. 

Feriekortordning

Der findes kollektive overenskomster, som har deres egen private feriekortordning, der garanterer dine feriepenge, hvis din arbejdsgiver går konkurs, og derfor kan din arbejdsgiver ”beholde” dine feriepenge, indtil du skal bruge dem. Din arbejdsgiver skal dog stadigvæk indberette dine feriepenge til Feriepengeinfo

Dine feriepenge skal indberettes brutto, dvs før skat og bliver først beskattet, når du får dem udbetalt.

Du skal stadig søge om at få dine feriepenge udbetalt på Feriepengeinfo. Feriepengeinfo giver din arbejdsgiver besked om, at han skal udbetale dine feriepenge og beskatte dem i forbindelse med udbetalingen.

Feriekasse

En feriekasse kan administrere og udbetale dine feriepenge for din arbejdsgiver. Feriekassen skal være registreret for at være godkendt, hvilket du kan se på SKATs hjemmeside.

Benytter din arbejdsgiver en feriekasse, skal dine feriepenge indbetales til kassen efter skat, dvs. som netto-beløb.

Ferie i din opsigelsesperiode eller når du fratræder

Er du opsagt, eller har du selv sagt op, kan du bede din arbejdsgiver om at udbetale feriepengene direkte til dig, hvis du skal afholde ferie i din opsigelsesperiode eller i direkte forlængelse af opsigelsesperioden.

Du har ret til at få din feriepenge udbetalt, senest når din ferie begynder – hvis du anmoder om feriepengene, inden din sidste løn er indberettet. Ofte er der en frist for, hvornår din sidste løn skal være indberettet, og derefter bliver din feriepenge indberettet til Feriepengeinfo.   

Antal feriedage

Når du søger om udbetaling af ferie via Feriepengeinfo, bliver antallet af feriedage på Feriepengeinfo straks nedskrevet med det antal dage, du har ansøgt om. Dette sker for at sikre, at du ikke kan søge om de samme feriedage flere gange. 

Lønmodtagernes Feriemidler 

Den nye ferielov gælder fra den 1. september 2020 og i forbindelse med overgangen til den, er dine feriepenge optjent i perioden 01.09.19-31.08.20 indbetalt til en ny fondLønmodtagernes Feriemidler

Feriepengene bliver først udbetalt af fonden, når du forlader arbejdsmarkedet, medmindre du allerede har fået det i 2020/2021 i forbindelse med førtidig udbetaling pga. corona.

På Feriepengeinfo kan du også se, hvor mange feriepenge du får overført til fonden.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket