Overgangsordning til den ny ferielov

Den nye ferielov trådte i kraft den 1. september 2020. Der var i den forbindelse en overgangsordning fra den 1. september 2019.

Forskel på ny og gammel ferielov

Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie, hvor du optjener og holder ferie i det samme ferieår. Din ferie er stadig 5 uger og med feriegodtgørelse eller løn.

Ferieåret ændres, så det starter den 1. september i stedet for den 1. maj.

Før den 1. september 2020 optjente du ferie fra januar til december og holdt ferien fra den 1. maj i det efterfølgende kalenderår, dvs. at du holdt forskudt ferie.

Det er ændret til samtidighedsferie fra den 1. september 2020. Det betyder, at du kan holde din ferie samtidig med, at du optjener den.

Fx vil du efter 1 måneds ansættelse have optjent 2,08 feriedage, som du kan holde med det samme i den efterfølgende måned. Det vil sige, at du ikke længere skal vente til den 1. maj året efter.

Overgangsperiode

Den 1. september 2019 startede overgangen til den ny ferielov. Overgangen skulle sikre, at du ikke kom til at holde dobbelt ferie fra den 1. september 2020, hvor samtidighedsferie blev indført. I perioden 01.09.19 - 31.08.20 kan du have optjent op til 25 feriedage, som derfor ”indefryses” i en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler (fonden).

Normalt skulle du bruge dem efter den 1. september 2020, men her overgår du til samtidighedsferie, og derfor er de 25 feriedage indbetalt til fonden. 

Du kan søge om at få feriepengene udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet, medmindre at du allerede har gjort det i 2020/2021 i forbindelse med førtidig udbetaling pga. corona.  

Sommerferie 2020 til gode

I 2020 havde vi et kort ferieår i perioden 01.05.20-31.08.20, hvor du skulle holde ferien optjent i perioden 01.01.19-31.08.19, dvs. i alt 16,64 feriedage.

Har du ikke brugt alle feriedagene, så er ferien overført og skal nu bruges inden den 31. december 2021, da du ellers kan miste dem.

Ferie på forskud

Som noget nyt giver ferieloven efter den 1. september 2020 mulighed for at holde ferie på forskud, dvs. at du kan holde ferien, selvom du endnu ikke har optjent den. Det kan dog kun ske efter aftale med din arbejdsgiver. Disse feriedage vil blive modregnet, hvis du fratræder, og du ikke når at optjene dem hos din arbejdsgiver forinden.

Få flere oplysninger

Du kan også læse om den nye ferielov på Borger.dk.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.