Få ferie udbetalt, når du fratræder eller forlader arbejdsmarkedet

Hvis du fratræder eller stopper på arbejdsmarkedet, har du forskellige muligheder for at få ferie udbetalt, uden at du skal holde ferie.

Hvis du fratræder

Overført ferie tilgode, når du fratræder

Har du overført ferie til gode, enten fordi du har aftalt det med din arbejdsgiver, eller fordi du har været forhindret i at holde ferien, har du ret til at få ferien udbetalt med din sidste løn, hvis du fratræder, og du ikke har brugt ferien.

Du skal dog være opmærksom på, at du bruger overført ferie, som det første, og derfor har du måske allerede brugt det.

Fratræder i ferieafholdelsesperioden 

Har du optjent feriepengene i et arbejde, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb, kan du få dem udbetalt uden at holde ferien. Du kan kun få de feriedage udbetalt, som du skulle have holdt i den ferieafholdelsesperiode, hvor du fratræderDet er en særregel, der gælder for samtlige 5 ugers ferie, hvis du har optjent alle 5 uger i det job, som du er fratrådt.

Du skal skriftlig bekræfte, at ferien stammer fra et arbejde, der er ophørt ved ferieafholdelsesperiodens udløb, og at du ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieafholdelsesperioden. Dine feriedage bliver nemlig modregnet med det antal dage, som du har fået offentlige ydelser – medmindre at du har en feriehindring.

Som fratrådt søger du om dine feriepenge på Borger.dkhvor der står, at du kan søge fra midten af januar og senest den 30. september efter ferieafholdelsesperioden.

Pension, helbredsmæssige ophør eller udlandsophold

Hvis du på grund af din alder eller dit helbred forlader arbejdsmarkedet helt, kan du få dine feriepenge udbetalt uden at holde ferie. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du overgår til fleksydelse eller efterløn, så er det ikke det samme som at udtræde af arbejdsmarkedet – medmindre du samtidig får udbetalt pension fra en privat eller arbejdsgiverbetalt pensionsordning, og du ikke er i arbejde. 

Det samme gælder, hvis du flytter til udlandet og afmelder dig ved folkeregisteret.

Uanset årsagen til, at du forlader arbejdsmarkedet skal du inden 6 måneder søge om at få feriepengene udbetalt via Feriepengeinfo på Borger.dk, hvis du holder ferie med feriegodtgørelse. Får du løn under din ferie, skal din arbejdsgiver udbetale dine tilgodehavende feriepenge med din sidste løn.  

Dødsfald

Går du bort, bliver dine feriepenge, som du har til gode, udbetalt til dit dødsbo.

Feriehindringer

Der gælder særlige regler, hvis du er forhindret i at holde ferie fx pga. sygdom eller barselsorlov.

Feriedagpenge

Bemærk, at der gælder andre regler for feriedagpenge. Kontakt os, hvis du vil vide mere, eller læs om reglerne for feriedagpenge på vores hjemmeside

Relevante love

Ferieloven

Se også hjælp fra Faglig hjælp og Retssager.