Lønmodtagernes Feriemidler

Lønmodtagernes Feriemidler er en fond, der forvalter de feriepenge, som du har optjent i overgangsåret, inden den nye ferielov trådte i kraft.

En ny fond til feriepenge optjent i overgangsperioden

Den 1. september 2019 startede overgangen til den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september 2020.

I forbindelse med overgangen er der oprettet en ny fond – Lønmodtagernes Feriemidler.

Fonden tilbageholder de feriepenge, som du optjener i perioden 01.09.19 – 31.08.20, som er en overgangsperiode til den nye ferielov. På den måde sikrer man, at du ikke har dobbelt feriepenge fra 1. september 2020, hvor du overgår til samtidighedsferie.

Fonden forvalter dine feriepenge og sikrer, at feriepengene bliver forrentet, og at du kan få dem udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet.

Du skal tjekke din opgørelse

Du har i starten af 2021 fået en opgørelse fra fonden over de feriepenge/dage, som din arbejdsgiver har indberettet som optjent i overgangsperioden 01.09.19- 31.08.20.

Du har selv ansvaret for at kontrollere opgørelsen, hvilket er vigtigt, fordi fonden kun garanterer dig feriepenge, som er indberettet til fonden. Feriepenge, der ikke er indberettet, skal derimod dækkes af din arbejdsgiver og kan derfor blive forældet efter de almindelige regler – dvs. 5 år fra den 31. december 2020.

Den endelig klagefrist er 30. juni 2025, hvor fonden skal have modtaget din dokumentation for, at du og arbejdsgiver er enig om en ny opgørelse af dine feriepenge/dage, eller at du har rejst sagen mod din arbejdsgiver iht. ferielovens regler.

Udbetaling

Fonden udbetaler automatisk dine feriepenge, når du har nået folkepensionsalderen, eller hvis du har optjent mindre end 1.500 kr. i alt i feriepenge i overgangsperioden. Du kan tidligst få udbetalt penge den 1. oktober 2021.

I særlige tilfælde kan du søge om at få opsparingen udbetalt før din folkepensionsalder, – fx hvis du går på førtidspension mv.

Bemærk, at der sker modregning i dine feriepenge hos fonden, hvis du enten har søgt om førtidig udbetaling af dine feriepenge i 2020 og 2021, hvor der var åben for udbetaling pga. corona, eller hvis du har fået fondsferiedage udbetalt i sommeren 2020.

Øvrig ferie

Det er kun dine 5 ugers ferie optjent efter ferieloven, der bliver indberettet til fonden.

Al ekstra ferie/frihed fx i form af feriefridage beror på aftale, og de aftaler fortsætter. Der er forskel på aftalerne, som kan fremgå af din kontrakt, en personalehåndbog eller en gældende overenskomst.

Frister du skal kende

1. april 2020

FerieKonto skal overføre feriepenge til fonden, som din arbejdsgiver har indbetalt til FerieKonto for perioden 01.09.19 - 31.12.19.

31. december 2020

Feriekonto skal overføre feriepenge til fonden, som din arbejdsgiver har indbetalt for perioden 01.01.20 – 31.08.20.

31. december 2020

Arbejdsgiver skal indberette til fonden, hvor mange feriepenge du har optjent i overgangsperioden 01.09.19 – 31.08.20.

I starten af 2021

Fonden sender dig en opgørelse over dine feriedage, som du skal kontrollere.

Senest den 30. juni 2025

Fonden skal modtage din dokumentation for, at du og arbejdsgiver er enig i, at dit feriepengekrav skal rettes.

Mere hjælp

Du kan læse mere om fonden på Borger.dk og på Lønmodtagernes Feriemdiler, som har det overordnede ansvar for den nye fond.

Har du brug for yderligere hjælp, er du også velkommen til at kontakte os på faglig hotline.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 18:00
Tirsdag08:00 - 18:00
Onsdag08:00 - 18:00
Torsdag08:00 - 18:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket