Lønmodtagernes Feriemidler

I forbindelse med overgang til den nye ferielov, blev ferie, som du havde optjent i overgangsperioden 01.09.19-31.08.20, indefrosset i Lønmodtagernes Feriemidler, som forvalter dine feriepenge, indtil du forlader arbejdsmarkedet, medmindre du har søgt om at få dem udbetalt under corona.

En ny fond til feriepenge optjent i overgangsperioden

Den 1. september 2019 startede overgangen til den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september 2020.

I forbindelse med overgangen blev der oprettet en ny fond – Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden har tilbageholdt feriepenge, som du har optjent i perioden 01.09.19 – 31.08.20, som var en overgangsperiode til den nye ferielov. På den måde blev det sikret, at du ikke fik dobbelt feriepenge fra 1. september 2020, hvor du fik samtidighedsferie.

Fonden forvalter dine feriepenge og sikrer, at feriepengene bliver forrentet.

Du skal tjekke din opgørelse

Du har i starten af 2021 fået en opgørelse fra fonden over de feriepenge/dage, som din arbejdsgiver har indberettet som optjent i overgangsperioden 01.09.19- 31.08.20.

Du har selv ansvaret for at kontrollere opgørelsen, hvilket er vigtigt, fordi fonden kun garanterer dig feriepenge, som er indberettet til fonden. Feriepenge, der ikke er indberettet, skal derimod dækkes af din arbejdsgiver og kan derfor blive forældet efter de almindelige regler – dvs. 5 år fra den 31. december 2020.

Den endelig klagefrist er 30. juni 2025, hvor fonden skal have modtaget din dokumentation for, at du og arbejdsgiver er enig om en ny opgørelse af dine feriepenge/dage, eller at du har rejst sagen mod din arbejdsgiver iht. ferielovens regler.

Udbetaling

Fonden udbetaler automatisk dine feriepenge, når du har nået folkepensionsalderen, eller hvis du har optjent mindre end 1.500 kr. i alt i feriepenge i overgangsperioden. 

I særlige tilfælde kan du søge om at få opsparingen udbetalt før din folkepensionsalder, – fx hvis du går på førtidspension mv.

Bemærk, at der sker modregning i dine feriepenge hos fonden, hvis du enten har søgt om førtidig udbetaling af dine feriepenge i 2020 og 2021, hvor der var åben for udbetaling pga. corona, eller hvis du har fået fondsferiedage udbetalt i sommeren 2020.

Øvrig ferie

Det er kun dine 5 ugers ferie optjent efter ferieloven, der er blevet indberettet til fonden.

Frister du skal kende

1. april 2020

FerieKonto overførte feriepenge til fonden, som din arbejdsgiver havde indbetalt til FerieKonto for perioden 01.09.19 - 31.12.19.

31. december 2020

Feriekontos frist for at overføre feriepenge til fonden, som din arbejdsgiver havde indbetalt for perioden 01.01.20 – 31.08.20.

31. december 2020

Arbejdsgiver skulle indberette til fonden, hvor mange feriepenge du havde optjent i overgangsperioden 01.09.19 – 31.08.20.

I starten af 2021

Fonden sendte en opgørelse til dig over dine feriedage, som du skal kontrollere.

Senest den 30. juni 2025

Fonden skal modtage din dokumentation for, at du og arbejdsgiver er enig i, at dit feriepengekrav skal rettes.

Mere hjælp

Du kan læse mere om fonden på Borger.dk og på Lønmodtagernes Feriemidler, som har det overordnede ansvar for den nye fond.

Har du brug for yderligere hjælp, er du også velkommen til at kontakte os på faglig hotline.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket