Kollektiv ferielukning efter den nye ferielov

Som udgangspunkt kan din arbejdsgiver kun pålægge dig at holde ferie, hvis du har feriepenge til ferien. Kollektiv ferielukning er dog en undtagelse, hvor arbejdsgiver kan kræve, at du holder ferie, selvom det bliver for egen regning.

Hvad er kollektiv ferielukning?

Kollektiv ferielukning betyder, at en virksomhed holder helt lukket i en periode. Det kan også dreje sig om en afgrænset del af virksomheden, fx en produktionsenhed.

Bemærk at der ikke nødvendigvis er tale om kollektiv ferielukning efter ferielovens regler, hvis du udfører dit arbejde hos din arbejdsgivers kunde, som holder kollektiv lukket pga. ferie.  

Du har krav på betalt ferie

Din arbejdsgiver er som udgangspunkt forpligtet til at sikre sig, at du har feriepenge til ferien, hvis der skal være kollektiv ferielukket.

Det afhænger dog af, hvor mange dages betalt ferie, du har optjent, og i hvilken udstrækning din nuværende arbejdsgiver har haft mulighed for at råde over din ferie.

Sørger din arbejdsgiver ikke for, at du har betalt ferie til en kollektiv ferielukning, og det til trods for at din arbejdsgiver har haft mulighed for det, så har du krav på at få løn under ferien. Lønnen bliver beregnet på grundlag af din sædvanlige løn i de sidste 4 uger før, der er kollektiv ferielukket.

Bemærk at din arbejdsgiver har lov til, at gemme optjente feriedage hen over 2 ferieår, hvis blot du er sikret 4 ugers ferie i ferieåret, dvs. i perioden 01.09-31.08.

Ferie på forskud

Har du været ansat i hele det foregående ferieår og frem til, at I holder kollektiv ferielukket, men ikke optjent ret til betalt ferie efter ferieloven, skal din arbejdsgiver give dig ferie på forskud.

Det kan fx være tilfældet, hvis du har været på barsel med barselsdagpenge eller orlov med tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen.

Grænser for ferielukning

Ved kollektiv ferielukning må din arbejdsgiver maksimalt holde ferielukket i 5 uger pr. ferieår, fordi du maksimalt kan optjene 5 ugers ferie i et ferieår.

Vil din arbejdsgiver holde 3 ugers samlet kollektiv ferielukket, så kan det kun ske i hovedferieperioden, hvor du har krav på 3 ugers sammenhængende ferie. Din arbejdsgiver skal dog sikre sig, at du har 4 ugers ferie, inden ferieåret udløber den 31. august, og derfor kan din arbejdsgiver ikke holde 3 ugers samlet kollektiv ferielukning i september – selvom september også er en del af hovedferieperioden.

Varsel af ferien

Kollektiv ferielukning skal varsles som almindelig ferie, dvs. at du skal have besked 3 måneder før, hvis firmaet holder 3 uger lukket i hovedferieperioden og 1 måneds varsel for øvrig ferie.

Du har krav på løn under ferien, hvis din arbejdsgiver ikke varsler ferien korrekt. Det gælder dog ikke, hvis din arbejdsgiver ikke har haft mulighed for det, fx fordi du er nyansat.

Opsigelse

Der gælder særlige regler for, hvornår du kan blive pålagt at holde ferie i en opsigelsesperiode. De regler gælder også, hvis din arbejdsgiver holder kollektiv ferielukket.

Dagpenge og kollektiv ferielukning

Du kan måske få dagpenge fra din a-kasse, hvis du ikke har feriepenge til en kollektiv ferielukning, men det kræver, at du er tilmeldt jobcenteret og står til rådighed for arbejdsmarkedet i stedet for at holde ferie.

Elev 

For elever gælder særlige regler for ferie og kollektiv ferielukning afhængig af, hvornår du er ansat.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket