Kan min arbejdsgiver bestemme, hvornår jeg skal holde ferie?

Du må gerne ønske ferie på bestemte tidspunkter. Og har du børn i skolealderen, skal din arbejdsgiver så vidt muligt tage hensyn til et ønske om at få ferie i skoleferien.

Men kan I ikke blive enige om ferieplanen, kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde ferien på et bestemt tidspunkt under visse betingelser.

Kun ferie optjent efter ferieloven

Først og fremmest skal du være opmærksom på, at din arbejdsgiver kun kan pålægge dig ferie, som du har optjent efter ferieloven, dvs. ferie optjent i et ansættelsesforhold.

Har du fx feriedage med feriedagpenge fra din a-kasse, så råder din arbejdsgiver ikke over de dage.

Ferien skal varsles

Vil din arbejdsgiver pålægge dig ferie på et tidspunkt, hvor du ikke ønsker at holde ferie, har du krav på et varsel.

Hovedreglen er, at du skal have besked:

  • 3 måneder før, du skal holde de 3 ugers hovedferie.
  • 1 måned før, du skal holde de 2 ugers restferie.

En kortere frist kan dog være acceptabelt, hvis der er særlige omstændigheder, som gør det umuligt for din arbejdsgiver at overholde hovedreglen. Det kan fx være tilfældet, hvis du er ansat sent i ferieåret eller har været væk pga. sygdom og barsel. Det er dog ikke en særlig omstændighed, at du bliver sagt op.

Fravige ferievarsel 

Ferielovens varsler kan kun fraviges i en aktuel og konkret situation, dvs. efter dit ønske. Fremgår det af din kontrakt, at I fraviger reglerne om varsling af ferie, er den del af din kontrakt ugyldig fra den 1. september 2020 efter den nye ferielov.

Minimum 4 ugers ferie i ferieåret

Du har krav på at holde 4 ugers ferie i selve ferieåret 01.09-31.08.

Derfor kan din arbejdsgiver som udgangspunkt kun pålægge dig 1 uges ferie i de sidste 4 måneder af den igangværende ferieafholdelsesperiode, der løber indtil kalenderårets udløb.

Har du mere end 1 uges ferie tilbage, når ferieåret udløber den 31. august, kan din arbejdsgiver også pålægge dig at holde disse dage i de sidste 4 måneder af den igangværende ferieafholdelsesperiode.

Bemærk også, at du i de sidste 4 måneder af ferieafholdelsesperioden begynder at optjene ferie på ny, fordi der starter et nyt ferieår den 1. september. Du kan derfor også blive pålagt at holde ferie optjent i september, oktober og november inden udgangen af december måned.

Sommerferie

Du har ret til at holde 3 ugers optjent ferie i sammenhæng i perioden 01.05-30.09 (hovedferieperioden).

Da du også har krav på at holde mindst 4 ugers ferie inden ferieårets udløb den 31. august, kan din arbejdsgiver ikke pålægge dig
at holde alle 3 ugers ferie i september.

Kollektiv ferielukket

Er der kollektiv ferielukket på din arbejdsplads, så gælder der helt særlige regler, hvor du i nogle tilfælde fx kan blive pålagt at holde ferie, selvom du ikke har ferie. Læs mere om kollektiv ferielukning her.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket