Kan min arbejdsgiver bestemme, hvornår jeg skal holde ferie?

Du må gerne ønske ferie på bestemte tidspunkter. Og har du børn i skolealderen, skal din arbejdsgiver så vidt muligt tage hensyn til et ønske om at få ferie i skoleferien.

Men kan I ikke blive enige om ferieplanen, er det i sidste ende din arbejdsgiver, der ensidigt kan pålægge dig at holde ferien på det tidspunkt, hvor det passer din arbejdsgiver. Der er særlige regler for kollektiv ferielukning.

Varsling af din ferie

Vil din arbejdsgiver pålægge dig ferie på et tidspunkt, hvor du ikke ønsker at holde ferie, har du krav på et varsel.

Hovedreglen er, at du skal have besked:

  • 3 måneder før, du skal holde de 3 ugers hovedferie.
  • 1 måned før, du skal holde de 2 ugers restferie.

En kortere frist kan dog være acceptabelt, hvis der er særlige omstændigheder, som gør det umuligt for din arbejdsgiver at overholde hovedreglen. Det kan fx være tilfældet, hvis du er ansat sent i ferieåret eller har været væk pga. sygdom og barsel. Det er dog ikke en særlig omstændighed, at du bliver sagt op.

Det er også muligt at fravige hovedreglen afhængig af, hvornår din ferie er optjent.

Fravige ferievarsel efter gammel ferielov

I kan aftale et andet varsel fx et kortere varsel i din ansættelseskontrakt, hvis ferien er optjent efter den ”gamle ferielov”, og du holder ferien inden den 1. oktober 2020.

Fravige ferievarsel efter ny ferielov

Fra den 1. september 2020 gælder den nye ferielov, og derefter er det ikke længere muligt at aftale generelt i din ansættelseskontrakt, at reglerne om varsling af ferie fraviges. Det kan kun ske i en aktuel og konkret situation, dvs. efter dit ønske. 

Dermed kan det være en ugyldig aftale, hvis det fremgår af din kontrakt, at I fraviger ferielovens varslingsregler. Det afhænger af, om du skal holde ferie efter de nye eller gamle ferieregler.

Gamle eller nye ferieregler? 

Har du feriedage til gode optjent i 2019 efter ”den gamle ferielov”, bliver de overført til den nye ferieperiode, hvor reglerne i den nye ferielov gælder.

Dine feriedage overføres:

  • hvis du ikke har holdt alle feriedagene inden den 1. september 2020.
  • hvis din arbejdsgiver ikke inden den 1. september 2020 har varslet, at du skal holde feriedagene i september 2020.  

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9304 inden kl. 16:00.