Regler for din sommerferie (hovedferie)

Sommerferie/Hovedferie

Ferieloven skelner mellem hovedferie og restferie, fordi der er forskellige regler for, hvornår og hvordan du har krav på at holde ferien.

Af de 5 ugers ferie har du ret til at holde 3 uger i sammenhæng. Denne ferie kaldes hovedferie, og de øvrige 10 dage kaldes restferie.

Har du optjent højest 15 feriedage i ferieåret, fx fordi du ikke har arbejdet i hele ferieåret, så er alle de optjente feriedage hovedferie.

Sammenhængende hovedferie

Du har krav på at holde hovedferien i 15 sammenhængende feriedage. Ferien kan kun deles op i færre dage, hvis du ønsker det, og den skal mindst udgøre 10 sammenhængende feriedage.

Hovedferieperioden

Du har krav på at holde hovedferien i perioden 01.05 – 30.09, det hedder hovedferieperioden. Du og din arbejdsgiver kan dog aftale, at hovedferien holdes uden for hovedferieperioden, hvis du ønsker det.

For personalegrupper, der udfører særlige aktiviteter i Forsvaret, det statslige redningsberedskab eller politiet, gælder der en undtagelse, så arbejdsgiveren kan bestemme, at hovedferien placeres uden for hovedferieperioden, hvis ganske særlige tjenstlige forhold gør det nødvendigt.  

Arbejdsgivers ferievarsel

Vil din arbejdsgiver pålægge dig ferie, skal din hovedferie varsles med 3 måneder.

Bliver du forhindret i at holde en aftalt hovedferie pga. sygdom, så kan din arbejdsgiver dog varsle hovedferie på ny med forkortet varsel, således at du kan holde hovedferien indenfor hovedferieperioden, dvs. inden den 30. september.

Bemærk, at selvom hovedferieperioden løber fra maj til september, og du kan stille krav om at holde din hovedferie i den periode, så kan din arbejdsgiver ikke pålægge dig at holde alle 3 ugers ferie i september, fordi du har krav på at holde 4 ugers ferie i selve ferieåret, der udløber den 31. august.

Hovedferie ved opsigelse og fritstilling

Hvornår og hvordan din arbejdsgiver kan varsle din hovedferie, når du er opsagt, afhænger af dit opsigelsesvarsel, og om du evt. bliver fritstillet – læs om reglerne her.

Strejke eller lockout

Som udgangspunkt er en lovlig varslet konflikt en feriehindring, og du kan derfor ikke starte en aftalt ferie, når først konflikten er i gang. Når konflikten er afsluttet, kan din arbejdsgiver varsle ferien på ny, hvilket skal ske med 1 måneds varsel, hvis det er din hovedferie.

Starter konflikten først efter, at du er startet på din ferie, fortsætter din ferie som oprindelig aftalt med din arbejdsgiver.

Elev

Er du ansat som elev efter erhvervsuddannelsesloven, gælder der særlige ferieregler for dig, som du kan læse om her.

Øvrige feriedage

De 3 ugers hovedferie følger af ferieloven, som giver dig ret til 5 ugers ferie i alt. Udover de 3 ugers hovedferie kan du have optjent 2 ugers ”restferie”, hvis du har været i arbejde hele ferieåret. Se hvor meget ferie du optjener pr. måned.

Endelig kan du have aftalt, at du har en 6. ferieuge/feriefridage – læs om reglerne her.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket