Hvor meget ferie har jeg ret til, når jeg er elev eller lærling?

Hvis du er elev eller lærling med en uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser, er du omfattet af særlige regler for optjening af ferie.

Hovedregel

Uanset hvornår du er ansat som elev eller lærling, har du ret til 5 ugers betalt ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter at du er startet på uddannelsen. En ferieafholdelsesperiode begynder den 1. september og varer 16 måneder.

Elev før 1. juli 2020

Blev du ansat som elev eller lærling før den 1. juli 2020, havde du ret til 16,64 feriedage med løn fra din arbejdsgiver.

Feriedagene skulle bruges i en forkortet sommerferieperiode (01.05.20-31.08.20), fordi du den 1. september 2020 gik ind i din første hele ferieafholdelsesperiode, og derfor har ret til 5 ugers ferie med løn i perioden 01.09.20-31.12.21 efter hovedreglen.

Elev fra 1. juli 2020

Startede du i perioden 01.07.20-31.08.20, har du ret til 5 ugers ferie i ferieafholdelsesperioden 01.09.20-31.12.21 efter hovedreglen.

Elev fra 1. september 2020

Fra den 1. september 2020 gælder den nye ferielov, der også har særlige regler for elever under erhvervsuddannelse.

Modregning

Hvis du har optjent ret til ferie, inden du bliver ansat som elev eller lærling, skal din arbejdsgiver kun betale en eventuel difference mellem din elevløn og dine optjente feriepenge.

Det gælder dog ikke, hvis du fortsætter i dit tidligere job samtidig med din elevstilling. I det tilfælde sker der ingen modregning i din elevløn under ferie, fordi dine feriepenge optjent i fritidsjobbet skal bruges, når du holder ferie i dit fritidsjob, og ikke når du holder ferie i din elevstilling.

Eksempel:

Du har de sidste 2 år haft et fritidsjob ved siden af skolen, og du er stadig ansat i dit fritidsjob på det tidspunkt, hvor du skal holde ferie i din elevstilling. 

I dit fritidsjob har du optjent ret til ferie med feriepenge, der svarer til 12,5 % af lønnen fra fritidsjobbet.

Når du holder ferie som elev eller lærling, får du udbetalt din normale løn under ferien og uden modregning af de feriepenge, som du har optjent i dit fritidsjob.

Læs mere:

Dine vilkår som elev eller lærling

Se også video med Amalie, som kæmpede for sin ret til ferie med løn, selvom hun havde været i skolepraktik i en del af elevtiden.

Læs også om gratis fagforening og a-kasse til studerende.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.