Elevers ret til ferie

Der gælder særlige regler for, hvor mange feriedage du har ret til, hvis du er ansat som elev eller lærling efter lov om erhvervsuddannelser.  

Særlige ferieregler for erhvervsuddannelser                         

Det vil fremgå af din kontrakt, om du er ansat efter erhvervsuddannelsesloven.  Er du ikke ansat som elev eller lærling, skal du optjene ferie efter de almindelige ferieregler.

Antal feriedage

Som elev optjener du løbende feriedage. Du optjener 2,08 feriedag for hver måned, du er ansat. Men uanset hvor mange feriedage, du har optjent, så kan du have ret til et vis antal feriedage fra starten, fordi du får tildelt nogle feriedage afhængig af, hvornår du bliver ansat i ferieafholdelsesperioden.

Ferieafholdelsesperioden

Du skal holde din ferie indenfor en bestemt periode, som kaldes ferieafholdelsesperioden. Perioden går fra den 1. september til den 31. december året efter, dvs. 16 måneder i alt.

Særregel hvis du er ansat i perioden 1. september – 31. oktober

Bliver du ansat indenfor de 2 første måneder af ferieafholdelsesperioden, dvs. fra den 1. september til den 31. oktober, har du ret til 5 ugers betalt ferie med det samme, du ansættes som elev eller lærling.  

De 5 ugers ferie skal du bruge inden december måned året efter, at du er ansat. Er du fx ansat den 2. september 2022, skal du holde de 5 ugers ferie inden den 31. december 2023.

Særregel hvis du er ansat i perioden 1. november – 30. juni

Bliver du ansat som elev eller lærling i perioden fra den 1. november til den 30. juni, har du ret til:

  • 5 dages ferie med løn, hvis der er kollektivt ferielukket hos din arbejdsgiver inden hovedferieperioden, dvs. i perioden 01.11 - 30.04.

  • 3 ugers betalt sommerferie (hovedferie) som du skal afvikle i perioden 01.05 – 30.09 (også kaldet hovedferieperioden). Fx har du krav på at holde 3 ugers hovedferie i sommer 2023, hvis du ansættes i perioden 01.11.22 – 30.06.23.

Ansat i perioden 1. juli – 31. august

Bliver du ansat som elev i perioden fra den 1. juli til den 31. august, optjener du i juli og august 2,08 feriedag pr. måned, som du kan holde i måneden efter, at du har optjent ferien. Det vil sige, at ferien optjent i juli kan holdes i august.

Den 1. september starter en ny ferieafholdelsesperiode, hvor du får ret til 5 ugers ferie med løn fra den 1. september.

I de følgende elevår

Uanset hvornår du er ansat som elev eller lærling, har du ret til 5 ugers betalt ferie i den første og anden hele  ferieafholdelsesperiode, efter at du er startet uddannelsen.

Betaling

Når du holder ferien, har du ret til din elevløn.  

Har du optjent feriepenge, inden du blev elev, skal din arbejdsgiver som udgangspunkt kun betale forskellen mellem din almindelige elevløn og dine optjente feriepenge.

Det gælder dog ikke, hvis du fortsætter i dit tidligere job samtidig med din elevstilling. I det tilfælde sker der ingen modregning i din elevløn under ferie, fordi dine feriepenge optjent i fritidsjobbet skal bruges, når du holder ferie i dit fritidsjob, og ikke når du holder ferie i din elevstilling.

Ferie tilgode

Du har ikke ret til at få udbetalt eller overført de feriedage, som du har fået tildelt efter ferielovens særlige regler. Men du kan have feriedage til gode, som du har optjent løbende måned for måned, og de dage følger selvfølgelig ferielovens almindelige regler.

Andre ferieregler                     

Feriedage, som du har fået tildelt efter ferielovens særlige regler som elev, følger som hovedregel ferielovens almindelige regler fx i forhold til, hvornår du skal holde din ferie, og hvordan arbejdsgiver skal varsle din ferie osv.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket