Uddannelsesaftalen

Uddannelsesaftalen

Som elev eller lærling efter erhvervsuddannelsesloven, skal du have en uddannelsesaftale.

Aftalen skal være underskrevet både af dig og af din arbejdsgiver. Derudover skal skolen godkende og underskrive aftalen.

I må gerne supplere aftalen med en ansættelseskontrakt. Du har dog først reelt krav på en ansættelseskontrakt, hvis du fortsætter i virksomheden efter uddannelsesaftalen er udløbet.

Har du spørgsmål til din uddannelsesaftale, så kontakt os.

Prøvetid

Alle elever og lærlinge har en prøvetid på 3 måneder. Eventuelt skoleophold medregnes dog ikke i prøvetiden, men forlænger prøvetiden med antallet af skoledage. 

Du kan ikke undgå prøvetid, selvom du i forvejen er ansat i virksomheden fx som ufaglært.

I prøveperioden er der ikke noget opsigelsesvarsel, hverken for dig eller din arbejdsgiver.

En opsigelse i prøvetiden skal ikke være begrundet. Du behøver derfor ikke give en forklaring. Men du har omvendt heller ikke krav på at få oplyst en årsag, hvis din arbejdsgiver opsiger dig i prøvetiden.

Har du mere end 1 måneds fravær, kan prøveperioden blive forlænget med den tid, du har været væk.

Ophævelse

Efter prøveperioden er udløbet, kan din uddannelsesaftale kun blive ophævet, hvis:

  • du og din arbejdsgiver er enige om det.
  • din arbejdsgiver misligholder aftalen.
  • du misligholder aftalen.

I kan fx aftale at ophæve uddannelsesaftalen, hvis der er dårlig kemi mellem jer. Vi mægler ofte mellem elev/lærling og arbejdsgiver. Og vi oplever, at mange problemer kunne være undgået, hvis forventningerne til hinanden var afstemt ved uddannelsens start. Derfor har vi også held til at finde samarbejdsmodeller i mange sager, så uddannelsen kan fortsætte.

Din arbejdsgiver misligholder fx jeres aftale, hvis du ikke får den aftalte løn. Og du kan fx misligholde den, hvis du ikke møder på arbejde, eller stjæler fra din arbejdsgiver.

Hvis du eller din arbejdsgiver vil ophæve aftalen, fordi den ene af jer mener, at den er misligholdt, skal det ske inden 1 måned efter, I finder ud af, at den anden part har misligholdt aftalen. Sker det senere, kan det ikke accepteres.

Er I enige om at ophæve aftalen, går det ret nemt. Men er I uenige, skal sagen afklares i et af de faglige udvalg, der består af repræsentanter fra arbejdsgiversiden, fra lønmodtagersiden og fra erhvervsskolerne.

Kommer det på tale at ophæve din uddannelsesaftale, så kontakt os straks - uanset årsagen til ophævelsen. Så hjælper vi dig.

Forlængelse

Din uddannelsesaftale kan blive forlænget, fx hvis du har meget fravær eller afholder barselsorlov under din uddannelse. 

Forlængelsen vil være baseret på dit generelle fremmøde. Passer du dit arbejde, og er du godt med fagligt, bliver forlængelsen måske ikke helt så lang, som dit fravær.

Nyt praktiksted?

Mister du din læreplads af årsager, du ikke selv er skyld i, kan en ny arbejdsgiver, der lader dig gøre uddannelsen færdig, søge om løntilskud.

Dine rettigheder

Du har mange rettigheder som elev eller lærling, fx med hensyn til løn og ferie - også i tilfælde af konkurs.

Dette gælder dog ikke, når du er i skolepraktik.

Relevante love

Erhvervsuddannelsesloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.