Forlængelse af uddannelsesaftalen

Din uddannelsesaftale kan blive forlænget, hvis du har meget fravær. 

Forlængelsen vil være baseret på dit generelle fremmøde. Passer du dit arbejde, og er du godt med fagligt, bliver forlængelsen måske ikke helt så lang, som dit fravær.

Du har også ret til at holde barselsorlov, mens du er elev eller lærling under erhvervsuddannelsesloven. Men dit fravær vil som udgangspunkt medføre, at din læretid bliver forlænget. 

Som mor bliver læretiden forlænget med den tid, du holder barsel. Som far bliver læretiden forlænget, hvis du samlet set holder mere end 1 måneds fædre- og forældreorlov.

Sådan forlænger I uddannelsesaftalen

Rent praktisk sker forlængelsen ved, at du og din arbejdsgiver underskriver et tillæg til din uddannelsesaftale. Tillægget skal I sende til skolen, som registrerer forlængelsen.

Aftalen om forlængelse af din uddannelsesaftale skal være indgået inden den oprindelige uddannelsesperiode udløber.

Kan du og din arbejdsgiver ikke blive enige om forlængelsen af din uddannelsesaftale, kan I indbringe sagen for det faglige udvalg. Her afgør man, om aftalen skal forlænges - og i givet fald med hvor lang tid.

Udgør dit fravær mindre end 10 % af din samlede uddannelsestid, kan din arbejdsgiver vælge at lade dig afslutte uddannelsen på den oprindeligt aftalte dato. Dog forudsat at du har bestået fagprøven, og at din arbejdsgiver vurderer, at du allerede har tilegnet dig de færdigheder, der er nødvendige.

Krav på forlængelse af uddannelsesaftalen ved barsel

Flere arbejdsgivere har afvist at forlænge uddannelsesaftaler på grund af barsel, særligt på SOSU-området.

Højesteret har i en dom fra januar 2015 slået fast, at du har krav på at få forlænget uddannelsesaftalen i forbindelse med barselsorlov, så du får en reel mulighed for at gøre din uddannelse færdig.

Dommen siger også, at det er din arbejdsgiver, der skal tage initiativ til at afklare, om der er behov for at forlænge uddannelsen. Om nødvendigt ved at indbringe sagen for det faglige udvalg. 

Ifølge dommen er et manglende tilbud om forlængelse af uddannelsesaftalen at sidestille med en opsigelse i strid med ligebehandlingsloven.

Kontakt os

Bliver din uddannelsesaftale ikke forlænget i forbindelse med barsel, bør du straks kontakte os.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling og om du kan få gratis medlemskab

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket