Merit og realkompetencevurdering

Har du bestået fag og kurser fra en eller flere uddannelser, som du ikke har afsluttet, eller har du gennemført praktikperioder, kan du søge merit, så fag, kurser og praktik, du tidligere har bestået, erstatter dele af din nye uddannelse. Du kan også få merit med en realkompetencevurdering.

Merit

Det er skolen, der vurderer, om du kan få merit. Giver de dig afslag, kan du klage til det faglige udvalg. Afgørelsen er endelig og kan ikke klages videre.

Hvad kan give merit?

Du kan søge merit på baggrund af:

 • gennemført uddannelse. 
 • beståede dele af videregående uddannelse– fx eksaminer, moduler eller semestre.
 • tidligere beskæftigelse.

Du vil også typisk kunne få merit for gennemført undervisning eller arbejde, der er på samme niveau, som de fag, uddannelsesdele eller praktikdele, som du vil søge merit for.

Hvornår skal du søge merit?

Søger du fx ind på en videregående uddannelse, skal du søge merit samtidig med, at du søger om optagelse. Du skal i den forbindelse oplyse om tidligere uddannelser og relevant arbejde. Derefter afgør skolen, om der er fag, som du skal have merit for.  

Er merit ikke obligatorisk, kan du også søge om merit på et senere tidspunkt end ved optagelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal søge i god tid inden, du begynder på den eller de uddannelsesdele, som du ønsker at blive fritaget for.

Realkompetencevurdering – RKV

Før du begynder på en voksen- og efteruddannelse, har du ret til at få vurderet dine individuelle reale kompetencer, uanset hvor og hvordan disse er erhvervet.

Det kan være en fordel:

 • hvis du har arbejdet inden for et område uden en formel uddannelse til det.
 • hvis du har stor praktisk erfaring, og du måske har suppleret med kortere kurser.
 • hvis du har erfaring fra frivilligt arbejde.

En realkompetencevurdering (RKV) foretages i forhold til en bestemt uddannelse, og den foretages – af uddannelsesstedet - som optakt til din uddannelse.

RKV-bevis

En RKV kan give dig et bevis, der giver dig adgang til en uddannelse og evt. merit i uddannelsen. Du kan også få godskrevet en hel uddannelse og få et uddannelsesbevis, som du kan bruge til fx dit cv.

Er der krav om en RKV?

I nogle tilfælde er en kompetencevurdering obligatorisk. Det gælder, hvis du er over 25 år og starter på en erhvervsuddannelse. På flere andre voksenuddannelser er det et tilbud.

På skolen, hvor du søger uddannelsen, kan du tale med en RKV-vejleder om dine muligheder for at få en vurdering af dine kompetencer.

Vi kan hjælpe dig

Vi hjælper dig gerne med at søge om merit, hvorefter skolen og eventuel det faglige udvalg træffer afgørelsen.

Ønsker du vores hjælp til at søge om merit eller til at klage over skolens afgørelse, skal vi bruge dokumentation fra dig.

Du skal fx indsende:

 • eksamensbevis for gennemført uddannelse, moduler eller semestre. 
 • ansættelseskontrakt.
 • lønsedler.
 • udtalelse fra din arbejdsgiver.
 • dit cv.

Du kan sende dit materiale til os via MIT detfagligehus.

Se også Hjælp fra Faglig hjælp og Retssager.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9302
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket