Hvilken funktion har de faglige udvalg?

Alle erhvervsuddannelser har et fagligt udvalg, som er sammensat af arbejdsgivere og arbejdstagere. De faglige udvalg skal sikre, at målene og rammerne for undervisningen for erhvervsuddannelserne opfylder erhvervslivets og samfundets behov.

De faglige udvalg fastsætter fx niveaukrav, uddannelsens indhold, fordeling af skole- og praktikophold, svendeprøver mv. De er også ansvarlige for at godkende praktikvirksomheder, merit, og eventuelt afkorte eller forlænge din uddannelse.

Udvalgene har ikke ubegrænset ret til at bestemme. De skal følge gældende love og regler, som er fastsat for uddannelserne i almindelighed.

Klager over skolen

Endelig behandler de nogle former for klagesager. Fx hvis du vil klage over skolens afgørelse om din optagelse eller mangel på samme, afslag på merit eller ophør af din skolepraktik.

Klager over din praktikplads

De faglige udvalg behandler også sager om uoverensstemmelser mellem dig og din arbejdsgiver, når du er i et praktikforløb. Vi hjælper dig med at føre klagesagen. 

Læs også om gratis fagforening og a-kasse til studerende.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket