Undervisningsmiljø for elever og studerende

Elever og studerende har krav på et godt undervisningsmiljø både i forhold til sikkerhed og sundhed. Vi forklarer reglerne i undervisningsmiljøloven.

Hvem gælder loven for

Undervisningsmiljøloven gælder for elever og studerende, som deltager i offentlig og privat undervisning fx:

 • folkeskole
 • ungdomsuddannelse
 • videregående uddannelse
 • voksenuddannelse
 • efteruddannelse

Dog er visse former for undervisning indenfor søfart og forsvaret undtaget.

Ansvar og vurdering

Uddannelsesstedet har ansvaret for et godt undervisningsmiljø.

Ledelsen skal lave en skriftlig vurdering af undervisningsmiljøet, som I skal have adgang til. Vurderingen af jeres undervisningsmiljø skal som minimum bl.a. indeholde en kortlægning af det fysiske, psykiske og æstetiske miljø.

Det fysiske miljø handler om fx:

 • temperatur.
 • støj.
 • kemiske stoffer.

Det psykiske miljø handler om fx:

 • mobning.
 • forandringer.
 • vold og trusler.

Det æstetiske miljø handler om fx lokalernes indretning i forhold til fx:

 • farver.
 • belysning/ naturligt lys.
 • lugt.
 • atmosfærre fx pga. rod.

Derudover skal problemer med undervisningsmiljøet vurderes og beskrives.

Undervisningsmiljørepræsentant

Som elev/studerende har I ret til at vælge en undervisningsmiljørepræsentant. I er selv ansvarlige for valget.

Repræsentanten er jeres talerør over for ledelsen og skal varetage jeres interesser i forbindelse med undervisningsmiljøet. Undervisningsmiljø-repræsentanten skal også inddrages i vurderingen af undervisningsmiljøet.

Dansk Center for Undervisningsmiljø 

Dansk Center for Undervisningsmiljø skal vejlede og rådgive jer i spørgsmål om jeres undervisningsmiljø. 

Centret skal føre tilsyn med, at lovens regler for et godt undervisningsmiljø bliver overholdt. De skal også indsamle regler og praksis og stille det til rådighed for offentligheden.

Du kan læse mere om centret eller kontakte dem på deres hjemmeside.

Særlig klageinstans i sager om mobning

Den Nationale Klageinstans Mod Mobning er en klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Klageinstansen gælder for elever i grundskole eller på en ungdomsuddannelse i sager om mobning.

I første omgang skal en klage sendes til skolen eller uddannelsesstedet. Får man ikke medhold i klagen, skal skolen sende den videre til Den Nationale Klageinstans Mod Mobning.

Lad os rådgive dig

Vi står selvfølgelig også klar til at hjælpe dig, hvis du er medlem af vores fagforening. Du kan kontakte os på Faglig hotline, hvis du har brug for vores hjælp.       

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket