Opsigelse i strid med ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsloven gør det svært men ikke umuligt at opsige dig, hvis du er i fertilitetsbehandling, gravid, på barsel eller har aborteret.

Må din arbejdsgiver opsige dig?

Du kan godt blive opsagt, selvom du er:

  • gravid.
  • godkendt til adoption.
  • barsels- eller adoptionsorlov.
  • i egentlig fertilitetsbehandling.
  • vendt tilbage fra orlov, inklusive efter abort.

Der gælder nemlig ikke et forbud mod opsigelse, men din opsigelse må hverken helt eller delvist være begrundet i disse forhold.

Kontakt os derfor altid, så vi kan hjælpe med at afklare, om din opsigelse er i strid med ligebehandlingsloven.

Giv din arbejdsgiver besked

Som hovedregel gælder beskyttelsen mod opsigelse kun, hvis du har informeret din arbejdsgiver om familieforøgelsen.

Omvendt bevisbyrde

Bliver du opsagt under graviditet, barsels- eller adoptionsorlov, skal din arbejdsgiver bevise, at opsigelsen ikke er begrundet i disse forhold. Dette bliver kaldt omvendt bevisbyrde.

Delt bevisbyrde

Bliver du opsagt, mens du er i egentlig fertilitetsbehandling, efter din barselsorlov er udløbet, efter at du er godkendt som adoptant men forud for adoptionsorloven eller efter en abort, gælder reglen om delt bevisbyrde.

Det betyder, at du først skal sandsynliggøre, at din arbejdsgiver har forskelsbehandlet dig direkte eller indirekte. Kan du det, skal din arbejdsgiver så bevise, at det ikke er tilfældet.

Opsigelse på grund af sygdom

Bliver du opsagt på grund af for meget sygefravær, får det betydning, hvorfor du har været syg. Graviditetsbetinget sygdom medfører nemlig, at du er beskyttet af ligebehandlingsloven. Derfor må dit fravær ikke føre til en opsigelse, for så bliver du jo reelt opsagt på grund af din graviditet.

Genansættelse

Er du blevet opsagt i strid med reglerne i ligebehandlingsloven, kan du som udgangspunkt kræve at blive genansat - altså at opsigelsen annulleres.

Din arbejdsgiver kan omvendt ikke trække opsigelsen tilbage - undtagen i situationen, hvor du er blevet opsagt på grund af sygefravær, som din arbejdsgiver ikke vidste var graviditetsbetinget.

Godtgørelse

Bliver du opsagt i strid med ligebehandlingsloven, har du krav på en godtgørelse, som kan udgøre op til 12 måneders løn.

Den præcise størrelse af godtgørelsen afhænger af din anciennitet og sagens faktiske omstændigheder.

Godtgørelsen bliver beskattet efter reglerne i ligningslovens § 7-U. De første 8.000 kr. er derfor skattefri. Derefter beregnes arbejdsmarkedsbidrag og A-skat af det resterende beløb.

Det er ikke muligt, at få en godtgørelse både for usaglig opsigelse og efter ligebehandlingsloven.

Relevante love

Ligebehandlingsloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

VIDEOGUIDE: regler for barsel

I videoen gennemgår vi reglerne for barsel, og giver dig et samlet overblik.

Læs om reglerne for graviditet og barsel

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket