Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Opsigelse for funktionærer

Som funktionær, skal du altid fratræde ved en måneds udgang.

Du siger selv op

Dit eget opsigelsesvarsel er løbende måned + 1 måned.

Fx: Du siger op den 20. maj.

Maj måned er den løbende måned. Dit varsel er 1 måned mere. Din sidste arbejdsdag bliver den 30. juni.

Sådan siger du op på den bedste måde.

Din arbejdsgiver siger dig op

Ansat i højst:Opsigelsesvarsel:
5 måneder Løbende måned + 1 måned
2 år og 9 måneder Løbende måned + 3 måneder
5 år og 8 måneder Løbende måned + 4 måneder
8 år og 7 måneder Løbende måned + 5 måneder
Ansat i mere end 8 år og 7 måneder Løbende måned + 6 måneder


Kun den tid, du har været ansat som funktionær, tæller med.

Har du forinden været ansat som timelønnet, tæller denne ansættelsesperiode kun med, hvis I aftaler det.

Du kan få erstatning, hvis din arbejdsgiver har opsagt dig usagligt.

Længere opsigelsesvarsler?

I må gerne aftale længere varsler, men dit og din arbejdsgivers varsel skal være forlænget med det samme antal måneder.

Hvis du ikke overholder dit opsigelsesvarsel

Overholder du ikke dit varsel, kan din arbejdsgiver kræve en erstatning. Funktionærloven siger, at erstatningen er mindst en halv månedsløn.

Der er ikke noget loft over erstatningen. Hvor meget du skal betale afhænger derfor af, hvor stort et tab din arbejdsgiver får, fordi du stopper i utide.

Prøvetid

Funktionærlovens regler om prøvetid gælder kun, hvis I aftaler det. Aftaler I ikke prøvetid, gælder varslerne herover.

Prøvetiden er 3 måneder.

I denne periode kan din arbejdsgiver opsige dig med et varsel på 14 kalenderdage.

Vil du selv sige op, kan du gøre det med dags varsel, medmindre I aftaler, at du også skal give et varsel på 14 kalenderdage.

120-dages-reglen

Funktionærlovens 120-dages-regel gælder kun, hvis den fremgår af din ansættelseskontrakt.

Reglen gælder ikke for offentligt ansatte. 

Reglen betyder, at du kan blive opsagt med et forkortet varsel på kun 1 måned, når du på opsigelsestidspunktet har været syg i mindst 120 dage inden for de sidste 12 måneder.

Er du fuldt sygemeldt over en længere periode tæller alle kalenderdage med, også lørdage, søndage og eventuelle helligdage.

Er du delvist sygemeldt, tæller de delvise sygedage normalt kun med i de timer, du faktisk har været syg. Det vil sige, at lørdage, søndage og eventuelle helligdage ikke tæller med under en delvis sygemelding. Det gælder uanset, om dit sygefravær er placeret som hele fraværsdage, eller om du er syg en del af en eller flere arbejdsdage i ugen.  

Fravær på grund af graviditetsbetinget sygdom må ikke medregnes.

Fravær på grund af handicapkun medregnes, hvis din arbejdsgiver har foretaget de mulige hensigtsmæssige tilpasninger efter forskelsbehandlingsloven.

Det korte varsel på 1 måned gælder, uanset hvor længe du har været ansat. Reglen rammer derfor ansatte med høj anciennitet hårdt.

Du skal modtage opsigelsen, mens du endnu er syg. Du kan opsiges med det korte varsel, når du har været syg i mindst 120 dage men endnu ikke har været syg i 129 dage. Bliver du opsagt før den 121. eller efter den 128. dag, skal du kontakte os.

Læs mere om opsigelse

Under opsigelse finder du reglerne for opsigelse i øvrigt.

Relevante love

Funktionærloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Se video om, hvordan du opsiger dit arbejde

 

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.