Fritstilling

Fritstilling er det juridiske udtryk for, at din arbejdsgiver siger nej tak til at bruge din arbejdskraft i opsigelsesperioden. Du kan altså ikke kræve at blive fritstillet. Få svar på, hvad en fritstilling betyder for dig herunder. 

Vær sikker

altid din arbejdsgiver til at bekræfte en fritstilling på skrift.

Måske er du i stedet suspenderet. Der kan også være betingelser knyttet til fritstillingen.

Løn og goder

Du skal fortsat have din normale løn, ligesom du må beholde dine personalegoder.

Dog kan det fremgå af din ansættelseskontrakt, at du i tilfælde af fritstilling skal aflevere fx fri bil med det samme.

Husk jobcenter og søg job

Bliver du fritstillet, har du pligt til at begrænse dit tab, og dermed det beløb din gamle arbejdsgiver skal betale til dig.

Derfor skal du aktivt søge ledige job i hele perioden. Gem kopi af ansøgninger og lav notat om telefonisk/personlig kontakt til arbejdsgivere.

Din gamle arbejdsgiver kan afvise at betale løn mv. til dig, hvis du ikke er aktiv jobsøgende under din fritstilling.

Derfor anbefaler vi, at du også tilmelder dig Jobcenter, selvom det ikke er et egentligt krav. 

Nyt arbejde

Du skal stadig overholde loyalitetsforpligtelsen.

Du kan derfor kun starte i et nyt job, hvis det ikke konkurrerer med din gamle arbejdsgiver.

Hvis du er omfattet af klausuler, fx en kundeklausul, kan disse yderligere begrænse din jobsøgning.

Desuden gælder Lov om forretningshemmeligheder altid.

Er det nye arbejde konkurrerende, skal du kontraopsige dit gamle arbejde, inden du kan begynde på det nye. Husk at overholde dit opsigelsesvarsel.

Har du brug for at starte på det nye arbejde hurtigere, må du forsøge at aftale med din gamle arbejdsgiver, at du fratræder tidligere. Sørg i så fald for at få aftalen på skrift.

Du har pligt til at oplyse, hvor du får arbejde og til hvilken løn.

Dobbelt løn og modregning i lønnen

Hvis du ikke er funktionær, må din gamle arbejdsgiver modregne din nye løn. Medmindre du er blevet garanteret, at du beholder lønnen, selvom du finder nyt arbejde.

Er du funktionær, starter minimalerstatningsperioden på løbende måned + 3 måneder, når du bliver fritstillet. I denne periode må du tage nyt ikke-konkurrerende arbejde, uden at der sker modregning i lønnen fra dit gamle job. Er du fritstillet for en længere periode end minimalerstatningsperioden, skal du kun have yderligere løn fra din gamle arbejdsgiver, hvis du samlet set lider et tab i opsigelsesperioden.

Ikke dobbelte feriepenge

Din gamle arbejdsgiver må altid modregne ny indtægt ved beregning af dine feriepenge.

Ferie i en fritstillingsperiode

Ferie, afspadsering m.v. anses for afholdt i fritstillingsperioden, hvis der er plads til alle dage/timer.

I tvivl?

Er du i tvivl, om du er blevet fritstillet, så kan vi undersøge sagen, hvis du sender en kopi af din opsigelse og ansættelseskontrakt til os.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket