Arbejdsmiljø

Din arbejdsgiver har pligt til at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden. Det gælder både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Dog er visse typer af frivilligt arbejde ikke omfattet af loven i sin helhed.

APV

Loven kræver, at alle virksomheder, der har ansatte, udarbejder en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).

APV'en sætter fokus på arbejdsmiljøet ved at udpege de områder, hvor der er behov for en indsats samt lægge en plan for, hvordan man vil forbedre arbejdsmiljøet.

Din arbejdsgiver skal udarbejde APV'en i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen og dermed arbejdsmiljørepræsentanten. Er der ikke krav om en arbejdsmiljøorganisation på din arbejdsplads, skal APV'en laves sammen med de ansatte.

I skal revidere APV'en minimum hvert 3. år, og når der sker ændringer i arbejdet, herunder processer og metoder, der har betydning for arbejdsmiljøet.

APV'en skal være tilgængelig for både de ansatte og Arbejdstilsynet, enten elektronisk eller i papirform.

Offentliggjort hos Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets smileyordning blev lukket den 1. februar 2024 og erstattet af et ny system, hvor du kan se:

  • hvilke virksomheder der har haft tilsyn af Arbejdstilsynet.
  • hvilke virksomheder der har fået en afgørelse.
  • hvilket arbejdsmiljøproblem det handler om. 

Fysisk arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø handler om de ydre rammer for udførelsen af dit arbejde, fx:

Arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde reglerne om alt dette og meget mere. Brug søgefeltet øverst på siden.

Rygning

Lov om røgfri miljøer beskytter ansatte mod passiv rygning.

Derfor er det som udgangspunkt forbudt at ryge indendørs på arbejdspladser. Din arbejdsgiver har pligt til at lave en skriftlig rygepolitik, der fastsætter, hvor og hvornår, der må ryges

Psykisk arbejdsmiljø

I det psykiske arbejdsmiljø indgår en række faktorer som fx: 

Se også udsat for vold på arbejdspladsen.

Mobning

Trods stor fokus på mobning på arbejdspladser gennem flere år, er det stadig et stort problem.

Arbejdstilsynet har derfor oprettet en særlig hotline om mobning, hvor du kan søge råd og vejledning, også hvis du ønsker at forebygge mobning på din arbejdsplads.

Se også hvornår er psykiske lidelser en arbejdsskade.

Gravid

Under din graviditet er det særligt vigtigt at være opmærksom på, at hverken du eller barnet udsættes for fare i forbindelse med dit arbejde, hvilket er din arbejdsgivers ansvar.

Din arbejdsgiver skal selv være opmærksom på eventuelle risici, men også tilpasse dit arbejde, hvis lægen anviser skånebehov.

Få hjælp

Ønsker du vores hjælp til dialogen med din arbejdsgiver omkring arbejdsmiljøet, skal du blot kontakte os.

Vi kan også hjælpe med at udforme en klage til Arbejdstilsynet, hvis der er grundlag for det.

Endelig kan du også selv kontakte Arbejdstilsynet og klage anonymt over arbejdsmiljøet. Er du leder eller har medarbejderansvar kan du kontakte Arbejdstilsynets Hotline for ledere om psykisk arbejdsmiljø.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket