Hvor meget larm må der være på mit arbejde?

Alle virksomheder skal som minimum overholde grænseværdien for støjbelastning på 85 dB og grænseværdien for spidsværdier ved impulser på 137 dB.

Reglerne for støjbelastning omhandler ikke kun unødig høreskadende støj, men også unødig generende støj.

Hvis man skal afgøre, hvor alvorligt et støjproblem er på din arbejdsplads, kigger man bl.a. på:

 • Hvor høj støjen er.
 • Hvor længe du er udsat for støjen.
 • Om der er tale om en kort kraftig støj (impulsstøj).

Arbejdsmedicinsk undersøgelse

Ansatte, der udsættes for støj som overskrider en støjbelastning på 85 dB eller spidsværdier af impulser på 137 dB, skal have adgang til en arbejdsmedicinsk undersøgelse.

Arbejdsmedicinsk klinik vurderer også, om en evt. høreskade skal anmeldes som en arbejdsskade.

Din arbejdsgivers pligter

Din arbejdsgiver har pligt til at tilrettelægge arbejdet, så støjen begrænses.

Din arbejdsgiver skal instruere dig om de risici, som følger af støj, hvis du eksponeres for en støjbelastning over eller lig med 80 dB(A) eller spidsværdier af impulser over eller lig med 135 dB(C).

Hvis der er problemer med støj på arbejdspladsen, skal din arbejdsgiver vurdere og måle støj med passende mellemrum. Råder din arbejdsgiver ikke selv over den nødvendige sagkundskab til at foretage målinger, skal der indhentes ekstern sagkyndig bistand.

Tiltag der kan mindske støj

For at mindske støj kan din arbejdsgiver bl.a. sørge for:

 • adgang til høreværn.
 • alternative arbejdsmetoder.
 • bedre indretning af arbejdspladsen.
 • retningslinjer for opførsel, der skaber mere ro.
 • valg af arbejdsudstyr med det lavest mulige støjniveau.
 • at begrænse støjens varighed.
 • passende arbejdstider med tilstrækkelige pauser.
 • passende instruktion i korrekt brug af arbejdsudstyret.
 • reduktion af luftbåren støj, fx afskærmninger og indkapslinger med lydabsorberende materiale.
 • reduktion af strukturbåret støj, fx dæmpning eller isolering.
 • advarsels- og sikkerhedsskiltning.

Høreværn

Hvis støjbelastningen overskrider 80 dB(A) eller spidsværdierne af impulser overskrider 135 dB(C), skal din arbejdsgiver stille høreværn til rådighed.

Få hjælp

Ønsker du vores hjælp til dialogen med din arbejdsgiver omkring arbejdsmiljøet, skal du blot kontakte os.

Se Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket