Arbejdsskade pga. nedsat hørelse efter støj på job

Hvis du har nedsat hørelse, kan årsagen måske være, at du på dit arbejde har været udsat for kraftig støj.

Du skal derfor tale med din læge eller ørelæge om at få din nedsatte hørelse anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Læs mere om, hvordan du anmelder din arbejdsskade.

Det er vigtigt, at diagnosen på din nedsatte hørelse er optaget på Erhvervssygdomslisten. Hvis diagnosen ikke er på listen, vil din hørenedsættelse ikke blive anerkendt som en arbejdsskade.

Der er 2 krav, du skal opfylde for at få din hørelidelse anerkendt.

  • Du skal have den rigtige diagnose.
  • Du skal have været udsat for kraftig støj i mindst 5 år.

Diagnose

Du skal have diagnosen Støjbetinget hørenedsættelse. På latin hedder det DLA professionalis.

Når ørelægen skal stille diagnosen, måler man din hørelse i et audiogram.

Det vil af audiogrammet tydeligt fremgå, om du har været udsat for kraftig og konstant støj, eller om din hørelse er nedsat på grund af fx din alder, eller er arveligt betinget.  

Kraftig støj

Du skal have været udsat for kraftig støj i mindst 5 år på dit arbejde.

Det kan fx være støj fra en vinkelsliber, sømpistol, rundsav, jern mod jern, skud fra våben.

Støjen bliver målt i dB (decibel). Der er tale om kraftig støj, når støjniveauet er på mindst 85 dB.

Tinnitus - susen og hylende lyd i ørene

Ud over høretab har du måske også problemer med tinnitus.

Tinnitus kan opleves forskelligt fra person til person. Man kan blive overfølsom overfor lyde og føle, at man går i en "klokke". Der kan også være en konstant susen og hylende lyd i ørene.

Tinnitus kan kun blive anerkendt som en arbejdsskade, hvis du opfylder kravene til nedsat hørelse.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket