Anerkendelse af erhvervssygdomme

Det kan være belastningen på dit arbejde, der er årsagen til, at du fx har fået en dårlig skulder, ryg, albue osv. Kontakt din læge, som kan anmelde din sygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring som vurderer, om din sygdom kan blive anerkendt som en erhvervsbetinget sygdom. 

Har din læge mistanke om, at dit arbejde er årsag til din sygdom, skal lægen anmelde sygdommen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Disse sager kalder man erhvervssygdomme (e-lidelser).

Det er langt fra alle erhvervssygdomme, som bliver anerkendt som en arbejdsskade. 

I 2014 blev kun 19,4% af de anmeldte e-lidelser anerkendt.

Du skal anmelde din sygdom, inden der er gået 1 år fra den dag, du blev bevidst om, at dit arbejde er årsag til udviklingen af din sygdom.

Anerkendelse - hvilke krav skal du opfylde?

Hvis sygdommen er med på Erhvervssygdomslisten, vil kravene for anerkendelse fremgå af listen.

Hovedreglen er, at du skal opfylde disse 2 krav:    

  •         Kravet om den korrekte diagnose
  •         Kravet om belastningen på arbejdet 

Står sygdommen ikke på erhvervssygdomslisten, er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der afviser sagen.

Vurderer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring derimod, at der kan være grundlag for, at sygdommen måske kan anerkendes som en arbejdsskade, forelægger de sagen for Erhvervssygdomsudvalget.

Erhvervssygdomsudvalget træffer afgørelse om anerkendelse eller afvisning vedrørende de sygdomme, som ikke står på listen.

Behandling af sagen

Inden Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan træffe afgørelse, indhenter de oplysninger til sagen.

Lægelige oplysninger

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indhenter journaler fra fx praktiserende læger og fra sygehuse.

Herudover kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anmode om nye lægelige oplysninger som fx speciallægeerklæringer og funktionsattester.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har fokus på, om der kan være andre årsager til sygdommen end dit arbejde. De undersøger også, om du har haft forud bestående eller lignende sygdomme.

Slidgigt

Mange sager bliver afvist, hvis man har diagnosen slidgigt. Det er uvist, hvorfor man udvikler slidgigt. Man kan derfor i mange situationer ikke bevise, at slidgigt har sammenhæng med hårdt fysisk arbejde.

Ændring af diagnose

Der er situationer, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ændrer en diagnose, som du har fået stillet af en læge. Årsagen kan være, at Arbejdsskadestyrelsen ikke mener, at du opfylder de kliniske krav.

Belastning på arbejde

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fremsender et spørgeskema, hvor de spørger ind til, hvordan du har udført dit arbejde.

Det et meget vigtigt, at du besvarer spørgeskemaet korrekt og specifikt. Du skal detaljeret beskrive dit arbejde, og hvordan du fx har belastet din skulder.

Arbejdets belastning kan også være beskrevet i journaler fra Arbejdsmedicinsk klinik.

Vi hjælper dig selvfølgelig gerne med din arbejdsskadesag. Læs mere om få hjælp til din arbejdsskadesag.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket