Afviste krigsveteransager kan genoptages

Hvis du er krigsveteran og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har afvist din psykiske sygdom som arbejdsskade, har du nu ret til at få en ekstra speciallægeundersøgelse – en såkaldt second opinion. Det sker som led i regeringens initiativer på veteranområdet, og der er tale om en forsøgsperiode.

Ret til en second opinion

Speciallægen udarbejder en second opinion. Det vil sige, at du får en ny lægelig vurdering af din psykiske sygdom og de belastninger, du har været udsat for under din udsendelse. Den nye erklæring er uafhængig af din tidligere psykiatriske undersøgelse. 

Du kan få din sag genoptaget, hvis:

  • du er veteran.
  • du tidligere har været udsendt til krigsdeltagelse.
  • du har en psykisk sygdom.
  • din sag tidligere har været afvist.

Det skal du gøre for at få din sag genoptaget:

  • Kontakt vores Social Team for at få hjælp.
  • Du har også mulighed for selv at kontakte AES på aes@aes.dk

Hvordan foregår det?

AES udpeger en speciallæge i psykiatri, og det er er også AES, der sørger for at bestille tid og sende sagens dokumenter til speciallægen.

Ligesom ved en almindelig speciallægeerklæring bliver du indkaldt til en samtale, hvorefter lægen udarbejder en erklæring på baggrund af undersøgelsen og de øvrige dokumenter i din sag.

AES skal vurdere din sag

Selvom du får en ny vurdering af en psykiater, er det ikke sikkert, at din sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade efter loven. AES skal fortsat vurdere, om din sag kan anerkendes ud fra alle sagens oplysninger.

Baggrund

Du kan få genoptaget din sag, fordi regeringen sammen med de øvrige partier i satspuljeforligskredsen har afsat midler til en ekstra indsats for behandlingen af krigsveteransager.

Dette er en del af den aftale, der er indgået for 2018-2021 på beskæftigelsesområdet.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket