Lungekræft efter svejserøg

Lungekræft på grund af svejserøg kan blive anerkendt som en arbejdsskade. 

Sygdommen er optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Hvis din sygdom bliver anerkendt som en arbejdsskade, kan du måske få erstatning.

Svejsning - hele din arbejdsdag

Din lungekræft kan blive anerkendt som en arbejdsskade, hvis du har arbejdet med svejsning i metal i mindst 5 år i stort set hele din arbejdsdag.

Opfylder du ikke dette krav, skal du have arbejdet med svejsning i metal i flere år end 5 år.

Svejsning - noget af din arbejdsdag

Har du ikke arbejdet med svejsning det meste af din arbejdsdag, er det et krav, at du har været udsat for svejserøg i en længere årrække. Det vil sige mere end 10 år.  

Er din lungekræft opstået efter, at du har arbejdet med svejsning i mindre end 10 år, må du forvente, at din sygdom bliver afvist som en arbejdsskade.

Hvem anmelder min sygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring?

Det er din læge eller sygehuset, som skal anmelde din lungekræft til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du kan på vores hjemmeside læse mere om anmeldelse af erhvervssygdomme.

Få genoptaget en afvist sag

Har du tidligere fået afvist lungekræft efter svejsning i metal som en arbejdsskade, så har du mulighed for at søge om at få din sag genoptaget.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tager herefter stilling til, om du nu opfylder betingelserne for at få din sygdom anerkendt efter de nye regler.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket