Få din sag genoptaget

Du har mulighed for at søge om at få din arbejdsskadesag genoptaget.

Inden du foretager dig noget, er du velkommen til at kontakte os. Læs mere om, hvordan du kan få hjælp til din arbejdsskadesag.

Genoptagelse af tidligere afvist sag

Blev din arbejdsskadesag afvist, kan du anmode om at få sagen genoptaget. Det kræver dog, at der er kommet nye oplysninger, siden sagen blev afvist.

Som udgangspunkt er fristen 5 år, når du søger om at få genoptaget en afvist sag. Fristen gælder fra den dag, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afviste sagen.

Der er dog undtagelser. Fx kan du søge om at få en tidligere afvist sag genoptaget, hvis der er fejl og mangler i afgørelsen.

En anden undtagelse er, hvis du har fået afvist en erhvervsbetinget sygdom, som på daværende tidspunkt ikke var optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen. Bliver din sygdom senere optaget på fortegnelsen, kan du søge om at få din sag genoptaget.

Genoptagelse af varigt mén

Er der en væsentlig forværring af din helbredsmæssige situation, kan du søge om at få genoptaget spørgsmålet om varigt mén.

Du kan også søge om at få din sag genoptaget, hvis en forventet forbedring af din tilstand er udeblevet.

Genoptagelse af tab af erhvervsevne

Du kan søge om at få genoptaget din sag om tab af erhvervsevne, hvis dine arbejdsmæssige muligheder på grund af din arbejdsskade ændrer sig væsentligt. Du har også mulighed for at for genoptaget selve den vurdering, der ligger til grund for fastsættelsen af dit tab af erhvervsevne. Muligheden for en ny vurdering af tabt erhvervsevne er opstået efter, at der i 2014 er rejst kritik af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring sagsbehandling af erhvervsevnetab. 

Vi gennemgår gerne din sag, hvis du ikke mener, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har truffet en korrekt afgørelse vedrørende erhvervsevnetab.

Hvis Social Team tidligere har gennemgået din sag, eller der har været klaget over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse til Ankestyrelsen, vil det højst sandsynligt ikke være relevant at søge om at få din sag genoptaget.

Uanset om vi tidligere har behandlet sagen, vil vi selvfølgelig foretage en konkret vurdering af mulighederne for genoptagelse, hvis du kontakter os.

Det skal for god ordens skyld bemærkes, at en genoptagelse også kan medføre, at erhvervsevnetabet bliver nedsat. 

Generelle oplysninger

Som udgangspunkt gælder en 5 års frist for at få genoptaget sager om varigt mén og tab af erhvervsevne.  

Fristen gælder fra den første afgørelse i sagen.

Går der længere tid end 5 år, skal der mere dokumentation til for at vise sammenhængen mellem din skade og den ændrede situation.

Uanset de nævnte frister for genoptagelse, bør du søge om det, hvis fx:

Du skal være opmærksom på, at en ny afgørelse om tab af erhvervsevne tidligst gælder fra det tidspunkt, hvor du anmoder om at få sagen genoptaget.

Det er derfor vigtigt, at du søger om at få din sag genoptaget, så snart din situation ændrer sig.

Forsikringsselskabet har afgjort din arbejdsskadesag

Hvis din arbejdsskadesag kun har været behandlet og anerkendt af din arbejdsgivers forsikringsselskab, kan du også søge om at få sagen genoptaget.

Der er andre frister, når det er en forsikringssag, der skal genoptages.

Undgå at sagen bliver afvist på grund af forældelse. Anmod derfor om genoptagelse med det samme, hvis din situation ændrer sig.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket