Ledighedsydelse

Hvis du har ret til fleksjob og ikke er i arbejde, kan du få ledighedsydelse.

Hvad er ledighedsydelse?

Ledighedsydelse er en ydelse, som kommunen udbetaler til dig, hvis du er visiteret til fleksjob og er ledig.

Det betyder, at du kan få ledighedsydelse udbetalt hver måned, indtil du er i fleksjob.

Du kan blive bevilliget et fleksjob, hvis du ikke kan arbejde under normale vilkår. Det gør, at du kan få et job, som tager hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset eller nedsat. Det er din kommune, som bevilliger dig fleksjob.

Se mere om, hvilke regler der gælder for ledighedsydelsen i din kommune på borger.dk

Din ret til ledighedsydelse

Hvis du skal have udbetalt ledighedsydelse, skal du:

 • opfylde betingelserne for fleksjob.
 • ikke have et rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob.
 • tage imod beskæftigelsestilbud.
 • ikke være selvforskyldt ledig efter et fleksjob.

Kommunen skal foretage den første opfølgning senest 6 måneder efter, at du fik udbetalt ledighedsydelse første gang. Ved opfølgningen skal kommunen sikre, at du stadig opfylder betingelserne for at modtage ydelsen.

Hvor meget kan du få i ledighedsydelse?

Ydelsen udgør mellem 60 - 89 % af det højeste dagpengebeløb.

Du skal have en ydelse på 89 %, hvis du, inden du fik ret til fleksjob, opfyldte en af følgende betingelser:

 • Modtog sygedagpenge eller barselsdagpenge
 • Var i revalidering
 • Blev ledig efter ustøttet beskæftigelse

Hvis en af disse betingelser ikke er opfyldt, vil du modtage ledighedsydelse på enten 60 eller 80 % afhængig af, om du er forsørger.  

Du har ret til at modtage 80 % af dagpengenes højeste beløb, hvis du er forsørger. Hvis du ikke er forsørger, vil du modtage 60 %.

Du kan opnå ret til en højere sats

Hvis du modtager ledighedsydelse på enten 60 % eller 80 %, kan du opnå ret til en ydelse på 89 %. For at opnå retten skal du have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder. 

Ledighedsydelse under sygdom

Du bevarer retten til ledighedsydelse, hvis du bliver syg.

Kommunen skal tilrettelægge en særlig indsats, hvis du har behov for hjælp til at bevare din tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er kommunen, der vurderer, om der er behov for en særlig indsats under sygeforløbet.  

Vurderer kommunen, at der er behov for en særlig indsats, skal den indgå som en del af jeres jobsamtaler i kontaktforløbet.

Ret til ferie med ledighedsydelse

Du har ret til ferie, når du modtager ledighedsydelse.

Din ferie optjenes i ferieåret og skal bruges i ferieafholdelsesperioden – på samme måde som anden ferieoptjening, der reguleres af ferieloven. Det betyder, at du, efter aftale med kommunen, kan holde ferie med ledighedsydelse, så snart ferien er optjent.

Du optjener 2,08 dage pr. kalendermåned, du modtager ledighedsydelse.

Læs mere om ret til ledighedsydelse ved ferie her.

Alderen for fleksydelse

Du kan haveret til en ledighedsydelse på 80 - 89 % i højst 6 måneder, hvis du har nået alderen for fleksydelse, som er den samme som efterlønsalderen. Herefter falder ydelsen til 60 %.

Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse. Det vil sige, at du kan modtage den, hvis du skal trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet. For at få ydelsen skal du være visiteret til fleksjob og have indbetalt til ordningen.

Har du mistet retten til ledighedsydelse?

Har du mistet retten til ledighedsydelse, kan du igen få ledighedsydelse, når du har været ansat i fleksjob i 9 ud af de sidste 18 måneder.

Din ledighedsydelse kan sættes ned, eller du kan miste kan miste retten til ledighedsydelse, hvis du fx:

 • udebliver fra en samtale med kommunen.
 • ikke er aktivt jobsøgende.
 • afviser relevante tilbud, som kan forbedre dine muligheder for arbejde.
 • stopper i relevante tilbud, som kan forbedre dine muligheder for arbejde.
 • stopper i eller afviser relevant fleksjob.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om ledighedsydelse, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før du klager, og vi kan føre klagesagen for dig.

Når du har modtaget din afgørelse, har du 4 uger til at klage til kommunen.

Hvis du ikke får fuldt medhold i din klage, skal kommunen sende klagen til Ankestyrelsen. Derfra skal Ankestyrelsen behandle sagen.

Ankestyrelsen har typisk en sagsbehandlingstid på 2-5 måneder. Enkelte sager har længere behandlingstid.

En klage over en afgørelse om ledighedsydelse har ikke opsættende virkning. Det betyder, at selvom du klager over afgørelsen, så har afgørelsen virkning fra afgørelsestidspunktet.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket