Ledighedsydelse

Hvis du har ret til fleksjob og ikke er i arbejde, kan du få ledighedsydelse.

Hvad er ledighedsydelse?

Ledighedsydelse er en ydelse, som kommunen udbetaler til dig, hvis du er visiteret til fleksjob og er ledig.

Din ret til ledighedsydelse

Hvis du skal have udbetalt ledighedsydelse, skal du:

  • opfylde betingelserne for fleksjob.
  • ikke have et rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob.
  • tage imod beskæftigelsestilbud.
  • ikke være selvforskyldt ledig efter et fleksjob.

Kommunen skal vurdere, om du fortsat opfylder betingelserne for at få et fleksjob, når du har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder.

Hvor meget kan du få i ledighedsydelse?

Ydelsen udgør mellem 60 - 89 % af det højeste dagpengebeløb.

Du skal have en ydelse på 89 procent, hvis du, inden du fik ret til fleksjob, opfyldte en af følgende betingelser:

  • Modtog sygedagpenge eller barselsdagpenge
  • Var i revalidering
  • Blev ledig efter ustøttet beskæftigelse

Hvis en af disse betingelser ikke er opfyldt, vil du modtage ledighedsydelse på enten 60 eller 80 %.  

Du har ret til at modtage 80 % af dagpengenes højeste beløb, hvis du er forsørger. Hvis du ikke er forsørger, vil du modtage 60 %.

Hvis du bliver syg

Du bevarer retten til ledighedsydelse, hvis du bliver syg.

Du kan opnå ret til en højere sats

Hvis du modtager ledighedsydelse på enten 60 % eller 80 %, kan du opnå ret til en ydelse på 89 %. For at opnå retten skal du have været ansat i fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder. 

Ret til ferie:

Du har ret til ferie, når du modtager ledighedsydelse.

Hvis du har nået alderen for ret til fleksydelse

Du har ret til en ydelse på 80- 89 % i højst 6 måneder, hvis du har nået alderen for fleksydelse, som er den samme som efterlønsalderen.  Herefter falder ydelsen til 60 %.

Hvis du har mistet retten til ledighedsydelse

Har du mistet retten til ledighedsydelse, kan du igen få ledighedsydelse, når du har været ansat i fleksjob i 9 ud af de sidste 18 måneder.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om ledighedsydelse, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før du klager, og vi kan føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket