Cookies hjælper os med at forbedre din oplevelse af vores website. Ved at besøge vores website accepterer du vores brug af cookies.
Du kan læse mere her.
OK

Fleksløntilskud

Er du omfattet af reglerne for fleksjob, og er du startet i et nyt job efter den 1. januar 2013, har du ret til fleksløntilskud.  

Det er kommunen, som månedsvis bagud udbetaler fleksløntilskuddet.

Tilskuddet ydes som supplement til din løn fra din arbejdsgiver.

Hvor meget kan du få i flekslønstilskud?

Dit flekslønstilskud kan højst udgøre 98 % af højeste dagpengesats.

I 2020 svarer dette til et beløb på 18.701 kr. pr. måned.

Hvordan beregner du flekslønstilskuddet?

Dit fleksløntilskud og din løn er begrænset af et såkaldt lønloft,  som svarer til den løn, der normalt udbetales for et job på fuld tid i den pågældende stilling. 

Lønloftet skal være inklusiv pensionsbidrag og alle løntillæg, som du ville have ret til, hvis du arbejdede fuld tid.  Kommunen skal bruge din arbejdsgivers oplysninger om lønloftet.

Din samlede lønindkomst skal indgå i beregningen. Hvis du ved siden af din løn i fleksjob har indtægter fra anden beskæftigelse, skal disse indtægter også modregnes.

Dit flekslønstilskud nedsættes med 30 % af din lønindtægt, hvis din løn + pensionsbidrag er under 14.965 kr.

Er din lønindtægt + pensionsbidrag over 14.965 kr. skal 55 % af beløbet, som overstiger 14.965 kr. fratrækkes i dit fleksløntilskud.

borger.dk kan du lave en vejledende beregning på din månedlige indtægt i fleksjob.

ATP-bidrag

Du skal indbetale almindeligt ATP bidrag af både din løn og dit fleksløntilskud.

Herudover skal du indbetale et forhøjet ATP-bidrag på 5 %, dog makimalt 500 kr. af dit fleksløntilskud. 

Hvis du har andre indtægter?

Der skal ikke ske fradrag i dit flekslønstilskud, hvis du har indtægter i form af:

  • løbende udbetaling af pensioner.
  • udbetaling fra gruppelivs- eller forsikringsordning.
  • udbetaling grundet tab af arbejds- eller erhvervsevne.
  • tilskadekomstpension.
  • vederlag for deltagelse i borgerligt ombud.

Sygdom, ferie eller barsel?

Får du udbetalt løn under sygdom, barsel eller ferie skal disse indtægter trækkes fra i dit fleksløntilskud efter de almindelige beregningsregler.  

Har du ikke ret til løn men modtager sygedagpenge eller barselspenge fra kommunen, skal der ske fuldt fradrag for disse. Du vil efter fradrag samlet have en indtægt på 98 % af højeste dagpengesats.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om fleksløntilskud, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages og evt. føre klagesagen for dig. 

Kontakt vores Social Team, hvis du ønsker hjælp.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9305 inden kl. 18:00.