Tilbagebetaling af tab af erhvervsevne

Du kan blive pålagt at tilbagebetale din erstatning for tab af erhvervsevne, hvis du har fået penge uden at have ret til det, og hvis du burde have vidst det.

Tidligere skulle du ikke tilbagebetale, hvis du havde fået for meget udbetalt i tab af erhvervsevne, hvis du havde oplyst Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) om ændringer af dine erhvervsmæssige forhold. Dette er nu ændret.

Selvom du har informeret Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om ændringerne, så kan du risikere, at du skal tilbagetale det, som du har fået udbetalt for meget.

Husk at give besked om ændringer

Modtager du hver måned løbende et erhvervsevnetab, er det vigtigt, at du altid informerer AES, når der sker en ændring i dine erhvervsmæssige forhold. Fx hvis du er ledig og får et job, eller du bliver visiteret til fleksjob.

Ændringen i dine erhvervsmæssige forhold kan betyde, at dit erhvervsevnetab bliver mindre.

Har du fået en erstatning, som du ikke har ret til?

AES tager stilling til, om du har modtaget for meget i tab af erhvervsevne uden at have ret til det, og om du burde have vidst det.

Hvis du fx har været ledig og får et fuldtidsjob, så vil AES typisk vurdere, at du burde vide, at du ikke længere har ret til et erhvervsevnetab, da du har fået en højere indtægt.

Der kan også være mindre erhvervsmæssige ændringer, hvor AES vil vurdere, at du ikke burde kunne forudse, at ændringen vil medføre, at dit tab af erhvervsevne bliver nedsat. Det kan fx være, hvis du overgår fra sygedagpenge til ressourceforløb.

Lang behandlingstid

Når du har informeret AES om dine erhvervsmæssige ændringer, kan der gå mange måneder, inden de træffer en ny afgørelse om tab af erhvervsevne.

Den lange behandlingstid hos AES kan desværre betyde, at du skal tilbagebetale mange måneders tab af erhvervsevne, hvis du har fået et beløb uden at have ret til det.

Vi kan derfor kun opfordre til, at du så vidt muligt ikke bruger den løbende udbetaling, hvis du venter på en ny afgørelse fra AES.

Urigtige oplysninger

Du kommer altid til at tilbagebetale tab af erhvervsevne, hvis du giver urigtige oplysninger eller undlader at informere AES om erhvervsmæssige ændringer, og ændringerne medfører, at dit erhvervsevnetab bliver nedsat. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket