Erhvervsevnetab - arbejdsskade

En arbejdsskade kan ud over svære helbredsmæssige problemer også have alvorlige økonomiske konsekvenser. Der vil være situationer, hvor der er mulighed for at få en økonomisk kompensation i form af erstatning for tab af erhvervsevne.

Hvad er erhvervsevnetab?

Erhvervsevnetab er et udtryk for den nedgang i din evne til at udføre arbejde og opnå lønindtægt, som skadens følger har medført.

Generelle betingelser

Dit erhvervsevnetab skal være på mindst 15 procent.

Der bliver altid foretaget en individuel vurdering. Nogle personer vil, selvom de har store helbredsmæssigt varige mén efter arbejdsskaden, kunne genoptage deres arbejde. De har ikke et tab, hvorfor de ikke har ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Omvendt vil der være andre, hvor arbejdsskadens helbredsmæssige følger ikke er så alvorlige, men skadens følger har stor betydning i forhold til at kunne vende tilbage til arbejdet.

Et erhvervsevnetab bliver fastsat ud fra, hvad du tjente før skaden, og om dine indtjeningsmuligheder er forringet efter arbejdsskaden. Var du på skadetidspunktet deltidsansat, vil det indgå i vurderingen, om du kunne have arbejdet på fuldtid.

Dit erhvervsevnetab vil aldrig blive dækket krone for krone.

Tab af erhvervsevne er ikke det samme som tabt arbejdsfortjeneste.

Fastsættelse af årsløn

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal tage stilling til erhvervsevnetabet, tager de udgangspunkt i, hvad du tjente året forud for skaden.

Læs mere om fastsættelse af årsløn.

Midlertidige og varige afgørelser

Mange oplever, at deres arbejdsmæssige situation efter en arbejdsskade først er afklaret efter flere år.

Læs mere om midlertidige eller varige afgørelser.

Faktorer, der indgår i vurderingen

Der indgår forskellige faktorer, når arbejdsskadens betydning for dine arbejds- og indtjeningsmuligheder skal vurderes.

Alder

Det har stor betydning, om du er ung eller ældre. Der vil være højere krav til en ung person om omskoling til et andet erhverv. Ældre personer kan have svært ved at tilegne sig ny viden.

Uddannelse

I vurderingen indgår, hvilket uddannelsesniveau du har, og hvilke job du med din uddannelse kan varetage.

Uddannelsesniveauet giver også et billede af rimeligheden i at forlange omskoling/revalidering.  

Tilknytning til arbejdsmarkedet

En god og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet kan betyde, at du med din erhvervserfaring har lettere ved at blive omskolet/revalideret.

Sprog

Har du svært ved det danske sprog, kan det betyde, at du kan have svært ved at gennemføre en uddannelse eller omskoling til et andet erhverv.

Tabsbegrænsningspligt

Når man har været udsat for en arbejdsskade, skal man forsøge at begrænse sit tab.

Det betyder, at du skal deltage i afklaringer og påtage dig det arbejde, som man med rimelighed kan forlange. Det er altid en individuel vurdering, hvad der er rimeligt.

Manglende deltagelse kan få betydning, når erstatning for tab af erhvervsevne bliver fastsat.

Vi hjælper dig gerne med sagen. Læs mere under få hjælp til din arbejdsskadesag.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket