Selvstændig – forsikring mod arbejdsskader

Er du selvstændig eller medarbejdende ægtefælle, er det vigtigt, at du tager stilling til, om du ønsker at sikre dig mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Hvor skal jeg tegne forsikring?

Som selvstændig skal du tegne en arbejdsskadeforsikring gennem dit forsikringsselskab. Denne forsikring dækker dig, hvis du kommer til skade ved en arbejdsulykke.

Ønsker du at sikre dig mod følger efter en erhvervssygdom, skal du betale et bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes dit arbejde.

Er det frivilligt?

Det er frivilligt, om du som selvstændig eller medhjælpende ægtefælle ønsker at sikre dig mod arbejdsskader. Dog har du pligt til det, hvis din virksomhed er organiseret som et aktieselskab, anpartsselskab, iværksætterselskab eller andelsselskab. Pligten gælder også, selvom du er den eneste ansatte i virksomheden.

Selvom det er frivilligt, så tænk på at det kan blive dyrt at lade være, da du mister din ret til eventuelle erstatninger.

Ansatte

Du skal være opmærksom på, at du som arbejdsgiver har pligt til at sikre dine ansatte.

Ønsker du at vide mere om dine pligter som arbejdsgiver, skal du kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket