Behandlingsudgifter og hjælpemidler

Har du på grund af arbejdsskadens følger udgifter til behandling eller hjælpemidler, kan du muligvis få refunderet udgifterne. Det kan være udgifter til behandling hos fysioterapeut, samtaler hos psykolog, smertestillende medicin, genoptræning, proteser, briller eller lignende.

Betingelser

Du kan kun få dine udgifter betalt, hvis din arbejdsskade er anerkendt, eller man forventer, at din arbejdsskade kan blive anerkendt.

Behandlingen skal have en helbredende effekt på skadens følger. Har behandlingen alene en lindrende effekt, så kan udgifterne som hovedregel ikke blive dækket.

Udgifterne kan som udgangspunkt kun blive dækket, mens arbejdsskadesagen bliver behandlet.

Hvem betaler for udgifterne?

Når det er en arbejdsulykke, er det din arbejdsgivers forsikringsselskab, der betaler.

Er der tale om en erhvervsbetinget sygdom, er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der betaler.

Forhåndstilsagn

Du kan altid kontakte forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for at få et forhåndstilsagn om betaling til en behandling.

Får du ikke et forhåndstilsagn, kan sagen sendes til Arbejdsmarkeds Erhvervssikring, som træffer afgørelse om dækning af dine behandlingsudgifter.

Overenskomst med sygesikringen

Din behandler skal have overenskomst med sygesikringen.

Dokumentation

Du skal sende kvitteringerne til forsikringsselskabet. Dine udgifter vil herefter blive refunderet.  

Udgifter, der fx bliver dækket af Sygesikringen Danmark, kan du ikke få betalt.

Fremtidige behandlingsudgifter

Har skaden medført, at du vil have udgifter til behandling resten af livet, er der mulighed for delvis dækning af fremtidige behandlingsudgifter.

Det kan fx være sygeplejersken, der på grund af sit arbejde er blevet smittet med HIV og derfor varigt har behov for HIV-medicin. En anden situation kunne være, at man på sit arbejde har fået en tandskade, som kræver en krone, der fremover skal udskiftes løbende.

Som udgangspunkt kan fremtidige udgifter til smertestillende medicin og fysioterapi ikke blive bevilget.

Hvis du har ret til at få dækket fremtidige behandlingsudgifter, vil du modtage et engangsbeløb, som skal dække dine udgifter.

Beløbet bliver beregnet ud fra dine årlige udgifter ganget med en fastsat faktor.

Udgifter til transport til behandlingssted

Du kan få dækket dine udgifter til transport til og fra behandlingsstedet, hvis udgiften ikke bliver dækket af andre fx regionen eller kommunen.

Kørsel i egen bil bliver dækket efter statens takster. Har du benyttet offentlig transport, vil dine udgifter blive refunderet. Husk at gemme dine kvitteringer.

Indtægtstab

Har du et indtægtstab i forbindelse med behandlingen, kan du ikke få tabet dækket.

Sundhedsforsikring

Hvis du vælger at få dine behandlingsudgifter dækket via din sundhedsforsikring, skal du være opmærksom på, at der gælder andre betingelser. Du får fx ikke dækket dine transportudgifter til behandlingsstedet.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket