Arbejdsskade ved håndsrækninger og vennetjenester

Kommer du til skade, mens du hjælper et familiemedlem eller en ven, eller giver en håndsrækning til en tilfældig person, kan det være en arbejdsskade.

Kravene for at få din skade anerkendt er dog anderledes end for skader, der sker på en arbejdsplads.

Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi kan drøfte, hvad du skal gøre. Læs mere om få hjælp til din arbejdsskade.

Hvordan får man anerkendt håndsrækninger og vennetjenester som en arbejdsskade?

Der bliver i hvert enkelt tilfælde foretaget en konkret vurdering.

Du skal opfylde følgende krav:  

  • Din håndsrækning/vennetjeneste sker i en anden persons interesse.
  • Din hjælp er virkelig nødvendig.
  • Du er blevet opfordret til at hjælpe.
  • Din hjælp har et større omfang.

Håndsrækning til familiemedlem

Hvis du hjælper et familiemedlem, bliver der stillet større krav til arbejdet.

Man går ud fra, at man som familie hjælper hinanden. Arbejdet skal derfor være af større omfang og nytte. Var alternativet, at man var nødt til at ansætte en anden person til arbejdet, taler det for, at skaden kan blive anerkendt som en arbejdsskade.

Generelt kan man sige, at jo tættere familierelationen er, jo større krav stiller man til det arbejde, der skal udføres.

Vennetjenester

Det er almindeligt, at venner hjælper hinanden.

Ved vennetjenester gælder, at hjælpen har et vist omfang. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil vurdere sagen ud fra, hvad man må forvente, der er sædvanlig hjælp blandt venner. Betragtes hjælpen som ud over det sædvanlige, kan arbejdsskaden blive anerkendt.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil altid foretage en konkret vurdering.

Nabohjælp

Hjælper du din nabo, stiller man krav om, at din hjælp er nødvendig på grund af din uddannelse eller faglige viden.

Hjælp til fremmede

Hjælper du en fremmed person, som du ikke har en særlig relation til, kan din skade blive anerkendt. Hjælpen skal være nødvendig eller væsentlig.

Andre krav

Der indgår mange aspekter, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal vurdere sagen fx:

  • Har din hjælp erstattet købt arbejdskraft?
  • Har du udført opgaven for at overraske?
  • Var din hjælp nødvendig?
  • Hvor mange timer/dage, skal du hjælpe?
  • Blev du opfordret til at hjælpe?
  • Ville du få naturalier for at hjælpe?

Naturalier kan være, hvis du fx hjælper med at fælde et træ, og som betaling får du træet til brænde.

Hvem betaler erstatningerne?

Hvis du som følge af skaden har ret til godtgørelse for varigt mén og/eller erstatning for tab af erhvervsevne, udbetaler Arbejdsmarkedets Erhvervssikring erstatningen.

Arbejdsskader, der sker i forbindelse med håndsrækninger og vennetjenester, er et "gråzone-område".  Det er marginalerne, der gør, om skaden kan blive anerkendt.

Kontakt os derfor, hvis du er kommet til skade ved håndsrækning eller vennetjeneste.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket