Arbejdsskade - dødsfald

Der gælder særlige forhold, når det drejer sig om dødsfald.

Alle arbejdsrelaterede dødsfald skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden 48 timer.  Det gælder både arbejdsulykker og erhvervsbetingede lidelser.

Anmeldelse af dødsfald skal ske på tlf.nr. 2042 6397.

Tidsfristen skyldes, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan have brug for at få lavet en obduktion. Derfor er det vigtigt, at dødsfaldet bliver anmeldt indenfor 48 timer.

Læs mere om anerkendelse af arbejdsulykker, eller læs mere om anerkendelse af erhvervsbetingede sygdomme.

Ydelser til efterladte

Er dødsfaldet anerkendt som en arbejdsskade, kan efterladte have ret til ydelser i form af blandt andet:

  • et overgangsbeløb
  • forsørgertabserstatning til efterladte
  • forsørgertabserstatning til afdødes børn

Der indgår forskellige elementer, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om ydelsernes størrelse.

Vi hjælper selvfølgelig gerne med sagen og kontakten til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs også om erstatning ved dødsfald pga. ulykke i heltidsulykkesforsikringen, som er inkluderet i dit fagforeningskontingent i Det Faglige Hus.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket