Konkurs

I en konkurssituation er det vigtigt, at du fortsætter med at møde på arbejde. Får du besked på at blive hjemme, skal du få instruksen på skrift - og straks tilmelde dig Jobcenteret.

Kurator

Når en virksomhed går konkurs, udpeger skifteretten en advokat til at bestyre konkursboet. Det kaldes en kurator.

Når konkursdekretet er afsagt, har kurator 14 dage til at afklare, hvad der skal ske med de ansatte. Kurator kan:

  • opsige og fritstille dig.
  • bestemme, at du skal arbejde for konkursboet.

Arbejder du for konkursboet efter de 14 dage, skal konkursboet som udgangspunkt betale din løn. Vi vil derfor kontakte kurator for at sikre, at der er garanti for dit lønkrav.

Hvad kan du få dækket?

Det er din ansættelsesform, dvs. om du er funktionær, funktionærlignende eller timelønnet, der afgør, hvilke krav du kan få dækket.

Funktionær
Ved konkurs er du sikret løn og andre lønandele i opsigelsesperioden, inklusive løn under sygdom og som udgangspunkt også på søgnehelligdage. Du er omfattet af reglerne om minimalerstatning, og har derfor mulighed for "dobbelt løn" i de første 3 måneder af dit opsigelsesvarsel.

Lønmodtagernes Garantifond dækker også en eventuel fratrædelsesgodtgørelse og tilgodehavende ferie i den udstrækning, at ferien ikke kan betragtes som afholdt under din fritstilling.

Optjent overarbejde bliver typisk anset for afspadseret i opsigelsesperioden.

Funktionærlignende
Ved konkurs skal du kunne dokumentere, fra hvornår du fik funktionærlignende status. Det bestemmer nemlig længden på dit opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven. Du er sikret løn og andre lønandele i opsigelsesperioden, samt løn under sygdom og som udgangspunkt også på søgnehelligdage. Indtægt fra nyt arbejde bliver modregnet.

Lønmodtagernes Garantifond dækker også feriepenge for ikke afholdt ferie. De dækker kun fratrædelsesgodtgørelse, hvis du opfylder kravene til anciennitet som funktionær. Det skal også tydeligt fremgå af aftalen om funktionærlignende ansættelse, at reglerne om fratrædelsesgodtgørelse gælder for dig.

Optjent overarbejde bliver typisk anset for afspadseret i opsigelsesperioden.

Timelønnet
Ved konkurs er du sikret løn for udført arbejde og feriepenge.

Lønmodtagernes Garantifond dækker også opsigelsesvarsel og andre krav, du kan dokumentere. Dokumentation kan fx være din ansættelseskontrakt eller en overenskomst, som dit ansættelsesforhold er omfattet af.

Får du godkendt et opsigelsesvarsel, og har du overarbejde til gode, bliver overarbejdet typisk anset for afspadseret i opsigelsesperioden.

Elev eller lærling
Som elev eller lærling er du ved konkurs sikret løn og andre lønandele for udført arbejde samt feriepenge.

Lønmodtagernes Garantifond udbetaler erstatning for afbrydelse af uddannelsesaftalen, når prøvetiden er udløbet, og du ikke kan fortsætte din uddannelse på grund af konkursen. 

Pas på med udlæg

Vi fraråder, at du lægger penge ud for din arbejdsgiver, eller giver henstand med lønnen. Lønmodtagernes Garantifond dækker nemlig ikke udlæg - og heller ikke diæter, logi og kilometerpenge.

Vi anmelder i stedet disse krav i konkursboet, men der er sjældent penge nok til at dække kravene.

Læs også

Lønmodtagernes Garantifond (LG)

Rekonstruktion

Arbejdsgivers dødsfald

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket