Kan jeg komme til at betale for firmaets kreditkort ved konkurs?

Får du et kreditkort af din arbejdsgiver, er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvilke betingelser der gælder for dette.

Skriver du under på, at du accepterer kortudstederens regler eller standardvilkår, kan du komme til at hæfte for de hævninger, der er foretaget på kortet, hvis din arbejdsgiver går konkurs. Læs derfor også det med småt.

Du hæfter dog kun, hvis kortudstederen kan bevise, at du havde indsigt i din arbejdsgivers overordnede økonomiske forhold. Samt at du vidste eller burde vide, at der var betydelig risiko for, at din arbejdsgiver kunne gå konkurs.

Modtager du et brev med krav om, at du skal indbetale et skyldigt beløb på din arbejdsgivers kort, bør du altid kontakte os.

Selvrisiko

Vær også opmærksom på reglerne for selvrisiko i forbindelse med mistede kort.

Private køb

Foretager du private køb på kortet, vil du altid hæfte for disse.

Funktionærer har krav på et forskud

Er du funktionær, kan du kræve et forskud i kontanter til at dække dine udgifter, når du fx er på forretningsrejse. Det står i funktionærlovens § 9

Får du et forskud fra din arbejdsgiver, skal du passe godt på pengene. Få kvitteringer for afholdte udgifter og aflever et rejseregnskab og overskydende beløb til din arbejdsgiver.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket