Hvad betyder det, at LG konkursregulerer mit opsigelsesvarsel?

Lønmodtagernes Garantifond (LG) skal kun udbetale løn under et sædvanligt eller rimeligt opsigelsesvarsel.

Har du aftalt med din arbejdsgiver, at du skal have et længere opsigelsesvarsel end normalt, vil LG konkursregulere varslet, hvis din arbejdsgiver går konkurs.

Det betyder, at LG afkorter dit opsigelsesvarsel, så de kun betaler dig løn i den periode, der svarer til et sædvanligt eller rimeligt opsigelsesvarsel.

Er du ansat som funktionær eller på funktionærlignende vilkår, vil LG normalt godkende det opsigelsesvarsel, funktionærloven fastsætter på baggrund af din anciennitet som funktionær / funktionærlignende.

Er du ansat som timelønnet, vil LG tage udgangspunkt i din ansættelseskontrakt samt en eventuel overenskomst.

Overenskomster kan også indeholde usædvanligt lange varsler. Er dette tilfældet, vil LG også her afkorte opsigelsesvarslet, så du kun får løn i den periode, der svarer til et sædvanligt opsigelsesvarsel. Ved afgørelsen af om et opsigelsesvarsel i en overenskomst er usædvanligt, skal LG inddrage overenskomsterne indenfor samme og lignende brancher.

LG har ret til at konkursregulere løbende aftaler, herunder også ansættelsesaftaler. Det fremgår af konkurslovens § 61, stk. 1.

Vi vil dog altid hjælpe dig med at vurdere, om LG i den konkrete situation må konkursregulere dit opsigelsesvarsel eller ej.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket