Er det lovligt, at jeg automatisk skal fratræde, når jeg fylder 70?

Folketinget har fjernet den undtagelse i forskelsbehandlingsloven, der gjorde det muligt at aftale såkaldt aldersbetinget pensionering i din ansættelseskontrakt, hvis du ved det 70. år var sikret et andet forsørgelsesgrundlag i form af folkepension og ATP.

Ændringen betyder, at sådanne individuelle aftaler bliver ugyldige med virkning fra 1. januar 2016. Har du en aftale om aldersbetinget pensionering i din ansættelseskontrakt, kan den derfor ikke gøres gældende over for dig fra den 1. januar 2016 og fremefter.

Efter den 1. januar 2016 har du i stedet krav på at blive opsagt på normal vis, hvis din arbejdsgiver ønsker at stoppe jeres samarbejde. Ønsker du selv at stoppe med at arbejde, skal du derfor også aflevere en opsigelse til din arbejdsgiver. Dit ansættelsesforhold ophører ikke længere automatisk, fordi du når en bestemt alder.

Fremgår aftalen om aldersbetinget pensionering af en kollektiv overenskomst, som du er omfattet af, vil denne aftale dog stadig være gældende, indtil overenskomsterne har været forhandlet næste gang.

Endelig kan der være enkelte aftaler om pligtmæssig fratræden ved en bestemt alder, som fortsat kan gøres gældende, fordi aldersgrænsen hviler på et sagligt grundlag. Dette gælder fx piloter, præster og dommere. 

Læs også om:

Forskelsbehandlingsloven

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.